Nyheter

- Tariffavtalene er verktøyet som sikrer medlemmenes rettigheter, og må hele tiden tilpasses utviklingen i arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Negotia forhandler egne tariffavtaler med NHO parallelt med det samordnete oppgjøret mellom hovedorganisasjonene.

Negotia ber regjeringen unngå salderingsvedtak i siste liten, slik som i fjor med sukkeravgiften og skatt på diettgodtgjørelse. Illustrasjonsoto: Terje Bergersen

Negotia-lederen gir regjeringen to gode råd i forbindelse med budsjettkonferansen: - Pass på blodsukkeret og unngå å surre med de nye beskatningsreglene for diettgodtgjørelse.

- Vi må forberede oss på mulig mekling og streik i det samordnete oppgjøret. Jeg oppfordrer alle til å følge med på informasjonen som publiseres, sier Negotias forhandlingssjef Nina Møglestue. Foto: Terje Bergersen

Økt kjøpekraft for alle medlemmer og videreføring av AFP som avtalefestet ordning, står sentralt i kravet YS leverte til NHO mandag.

Signerte intensjonsavtale. Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen og arbeidslivskoordinator Trond I. Østgård ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Foto: Terje Bergersen

- Dette innebærer en unik mulighet til å øke kunnskapen om trepartssamarbeidet og verdien av et organisert arbeidsliv, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Tillitsvalgt Truls Hamsdokka i Nexans Norway, er blant dem som tidligere har mottatt aktivitetsprisen. Her med Monica A. Paulsen - Negotias nåværende forbundsleder.

Kjenner du en i Negotia som fortjener en oppmerksomhet for god innsats? Da kan du foreslå vedkommende som kandidat til Aktivitetsprisen 2018.

Forhandlingssjef Nina Møglestue orienterer på tariffkonferansen. I forgrunnen Anita Steinnes (t.v.) og Anette Granrud, tillitsvalgte ved henholdsvis Brunvoll Volda og Lilleborg.

Torsdag og fredag denne uken er 50 Negotia-tillitsvalgte samlet til tariffkonferanse for å forberede årets lønns- og tariffoppgjør.

YS-leder Jorunn Berland krever reallønn på vegne av YS-medlemmene, mens finansminister Siv Jensen gjorde rede for de økonomiske utsiktene på YS’ inntektspolitiske konferanse tirsdag. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

– Pilene peker oppover igjen. Tiden er inne for reallønnsøkning for alle, sier YS-leder Jorunn Berland. Tirsdag 27. februar vedtar hovedstyret i YS kravene til vårens hovedoppgjør.

Klare for møte med statsråden. Fra høyre: Negotia-tillitsvalgt i Rolls Royce Marine, Oddbjørn S. Myklebust, forbundsleder Monica A. Paulsen og 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Negotia og representanter for de øvrige forbundene i Rolls Royce Marine, møter næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Saken gjelder selskapets framtid i Norge.

Fra Negotias landsmøte november 2017. Foto: Terje Bergersen

Forbundet er inne i en ny treårig strategiperiode. Hovedmålet er å styrke posisjonen som et dominerende YS-forbund i privat sektor.

Snart vinterferie! Disse Oakley skibrillene kan bli dine hvis du blir med på vår vinter-quiz på Facebook. Foto: Terje Bergersen

Blir du med på vår lille vinter-quiz, så kan du vinne et par skibriller i topp kvalitet. (Konkurransen er avsluttet).

Tillitsvalgt Truls Hamsdokka i Nexans Norway, er blant dem som tidligere har mottatt aktivitetsprisen. Her med Monica A. Paulsen - Negotias nåværende forbundsleder.

Kjenner du en i Negotia som fortjener en oppmerksomhet for god innsats? Da kan du foreslå vedkommende som kandidat til Aktivitetsprisen 2018.

Europakommisjonen har lansert forslag om å opprette et felles europeisk arbeidstilsyn. – En interessant tanke som kan styrke arbeidstakeres rettigheter på tvers av landegrensene, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Trygghet, sikkerhet og kontroll samlet i ett kort. Pluss gode betingelser på sparing og kreditt.

- Uten sterke arbeidstakerorganisasjoner blir det ikke noe trepartssamarbeid, påpeker Negotias forbundsleder Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen

- Den nye regjeringsplattformen mangler tydelighet for å motvirke den fallende organisasjonsgraden i arbeidslivet, mener Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hovedavtalen med Virke (her 2014-versjonen) erstattes nå av en fornyet utgave som gjelder for de neste fire årene.

Fredag 12. januar kom YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til enighet om ny hovedavtale for de neste fire årene.

Foto: AdobeStock

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. YS tilbyr dagskurs i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

- Digitalisering fører til store omveltninger i arbeidsmarked og arbeidsliv. Det holder ikke at vi bare følger med utviklingen hver for oss, sier YS-leder Jorunn Berland. Foto: Terje Bergersen

- Den raske utviklingen innen teknologi og digitalisering krever sterkere planlegging og koordinering, sier YS-leder Jorunn Berland. Hun mener Solberg II-regjeringen bør utnevne en egen teknologiminister.  

- Styrerepresentasjon er viktig for partssamarbeidet på arbeidsplassen. Jeg oppfordrer NHO til å revurdere sammensettingen av eget styre, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen.

NHO nekter å åpne for å ha egne ansatte representert i sitt styre. - NHO burde i stedet gå foran med et godt eksempel, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

At arbeidsgiver krever taushetsplikt når forhold ved bedriften drøftes er ikke uvanlig, men kan skape vanskelige situasjoner for den tillitsvalgte.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Fra 1. januar 2018 har vi fått en ny likestillings- og diskrimineringslov som erstatter fire tidligere diskrimineringslover.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker