Hopp til hovedinnholdet

Foto: Uni global Union

UNI Global Union

UNI Global Union  – Verdens største «fagforening». 

UNI - Union Network International ble formelt etablert ved årsskiftet 2000. I 2009 byttet man navn til UNI Global Union http://www.uniglobalunion.org/

Etableringen kom som en følge av at fagforeninger erkjente at den europeiske integrasjon og globalisering medførte at man ikke lengre kunne gjøre jobben godt nok for medlemmene når fokus bare var på nasjonalt og lokalt nivå. Fagforeningsmedlemmene måtte gjøres til globale aktører for at deres stemmer skal bli hørt i en global økonomi.

UNI er i utgangspunktet en samling av fire store yrkesinternasjonaler (FIET(funksjonærinternasjonalen), Kommunikasjonsinternasjonalen, Den internasjonale grafiske føderasjonen og Medie- og underholdningsinternasjonalen)
UNI Global Union har 20 millioner medlemmer fordelt på 150 land, og hovedkontoret ligger i Nyon, Sveits.

UNI er oppdelt i 4 regioner;

  • UNI Europa (Brussels) - 50 land, 320 fagforeninger og 7 millioner medlemmer
  • UNI Africa (Abidjan/Johannesburg)
  • UNI Americas (Montevideo)
  • UNI Asia & Pacific (Singapore) 

Organisasjonen er også inndelt i 13 ulike sektorer;

Cleaning/security (rengjøring og sikkerhet), Commerce (handel), Finance (finans), Gaming (spill), Graphical & Packaging (grafisk og embalasje/forpakninsbransjen), Hair & Beauty (hår og skjønnhet), ICTS Information and Communication Technology Services (informasjon og kommunikasjons teknologi service), Media, Entertainment & Arts (media, underholdning og kunst), Post & Logistics (post og logistikk), Sport (sport), Temp & Agency workers (bemanningsforetak), Tourism (turisme) og UNICARE (omsorg/ the private care sector and social insurance industry).

 

Hvorav Negotia er engasjert i følgende:

UNI Commerce: 

Negotias UNI Youth representant Trond Vegard Sale. 

Commerce sektoren har havnet mellom to stoler hos oss siste året noe som har medført liten aktivitet fra vår side. Vi satser på å komme opp på planlagt nivå(medium) i løpet av året for å sikre oss bedre oversikt og tilgang til informasjon. En direkte følge av dette er at UNG leder,Trond Vegard Sele har deltatt på et møte i regi av Commerce 1. februar som omhandlet pågående EU initiativ relevante for engros og detaljhandel, herunder digitalisering.

UNI ICTS:

Det har vært seigt å komme inn i etablerte forhold og påvirke når man ikke, som de fleste andre forbund, har en fulltids dedikert administrativ ressurs som følger opp løpende. Vår aktivitet i ICTS sektoren bærer preg av at ting tar tid, men det føles dog som om det har løsnet litt siste året. UNI ICTS Nordic har fått en svensk president som har satt i gang en diskusjon rundt hvordan vi skal kunne påvirke i større grad enn vi har fått til de 7 årene forumet har eksistert. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med et innspill senest medio februar som igjen skal diskuteres på neste møte 13. Mars. Fra og med nå vil vi også gi en kort redegjørelse i Forbundsstyret etter at vi har deltatt på møter/konferanser, eller når aktuelle saker dukker opp.

UNI Youth:

  • UNI Youth Summer School: På Uni Youth Summer School veksler det mellom foredrag og gruppearbeid, med både teoretiske og praktiske oppgaver. Det er mye fokus på organisering og hvordan få unge til å engasjere seg i fagforeningsarbeid.
  • UNI Youth Nordic Meeting: På UNI Youth Nodic Meeting presenterer alle delegasjonene hvordan man jobber med ung-aktiviteter og verving av unge, med påfølgende diskusjoner om beste praksis i grupper.
  • UNI Youth World Meeting and Organising forum: UNI Youth World Meeting ble arrangert under ordtaket ”Youth making it happend” Her ble det diskutert viktigheten av økt andel unge på de ulike arenaene i UNI og veien mot Liverpool i 2018.

    Representanter i UNI Europa Women; Negotias nestleder Monica A. Paulsen og Finansforbundets nestleder Bente H. Espenes. 

  • UNI Youth Steering Group: UNG leder,Trond Vegard Sæle, har plass i styringsgruppa. Som jobber med planleggingen av UNI Youth World Meeting/Organising Forum, UNI Youth Summer School og UNI Youth Conference 2017.

UNI Europa Women:

Negotia ble valgt som representant i UNI Europa Women i mars 2016 og har deltatt i to Nordiske nettverksmøter i 2016. Målsettingen er å sørge for en felles nordisk tenkning på likestilling-, mangfold- og inkluderingsarbeidet i Norden.  

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.