- Vi må evne å utvikle oss som forbund og gjøre nødvendige endringer underveis. Vi må være relevante både for dagens medlemmer og framtidens medlemmer, sa Negotia-leder Monica A. Paulsen under sin landsmøtetale.

Vil skape bedre balanse i arbeidslivet

LANDSMØTET 2018. - Tettere partssamarbeid og økt organisering på begge sider av bordet er nødvendig for balansen i arbeidslivet, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Negotia-lederen rettet oppmerksomheten mot det organiserte arbeidslivet i sin åpningstale til landsmøtet lørdag 17. november.

- Vi er forbundet som har til mål å skape sunn balanse i arbeidslivet. Balanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, partene i arbeidslivet, og ikke minst mellom kapitalens og menneskers interesser, sa Negotia-lederen.

Hun oppsummerte sitt første år som forbundsleder som spennende og begivenhetsrikt.

- Det har skjedd mye og det har gått utrolig fort. Vi er inne i en utvikling hvor vi må ta innover oss at framtidens arbeidsliv vil kreve noe mer av oss som forbund. Da må vi evne å utvikle oss og gjøre nødvendige endringer underveis. Vi må være relevante både for dagens medlemmer og framtidens medlemmer.

Forbundslederen satte også søkelyset på den splitter nye medlemstjenesten Jobbveiviseren. Dette er et kartleggingsverktøy som hjelper medlemmene til å bli mer bevisst på sine egne kvalifikasjoner.

- Negotia ønsker å bidra til at medlemmene blir enda mer attraktive både i dagens og morgendagens arbeidsliv. Vårt mål er at medlemmene skal stå bedre rustet til å ta gode valg for framtiden. Det kan dreie seg om å bytte yrke, eller å søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag, sa Monica A. Paulsen.

På fjorårets landsmøte var det valg på nytt forbundsstyre, som gjelder for tre år fram til 2020. I år er det derfor et ordinært møte med de faste sakene på agendaen; blant annet godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2017 og fastsettelse av budsjett for 2019. I tillegg er det såkalt rullering av strategisk plan hvor tariffspørsmål, ansattes medbestemmelse og levedyktige arbeidsplasser står i sentrum.

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av rundt 80 delegater, det vil si tillitsvalgte fra klubb- og avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er forbundsstyret og komitémedlemmer på plass, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.

Gjeldende strategisk plan (STP) har nå virket i ett år. Hovedpunktene i planen er disse:
1. Videreutvikle tariffavtalene – flest mulig medlemmer skal være dekket av tariffavtale
2. Bidra til et arbeidsliv hvor ansatte verdsettes og har innflytelse
3. Bidra til en næringspolitikk som gir grunnlag for levedyktige arbeidsplasser
4. Bidra til en samfunnspolitisk utvikling som er relevant for medlemmene

STP'en evalueres på møtet. Ellers vedtar landsmøtet budsjett og medlemskontingent for 2019, godkjenner årsberetning og regnskaper for 2017, behandler innkomne forslag og foretar justeringer av vedtektene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker