Priser og utmerkelser

For å hedre medlemmer som utmerker seg gjennom særlig spesiell innsats, er det etablert tre forskjellige priser og innført en oppmerksomhet for 25 års medlemskap. En egen prisjury håndterer tildelingene. Litt om kriteriene er gjengitt her.

Henvendelser og forslag på kandidater kan rettes på e-post til Unni Sundland.

Hedersprisen

Dette er forbundets høyeste utmerkelse. Den kan bare tildeles medlemmer som har gjort en helst spesiell innsats i organisasjonen over lang tid. Selve prisen består av kunstgave, pengegave på 10 000 kroner og diplom undertegnet av forbundsledelsen. Alle medlemmer kan foreslå kandidater. Prisjuryen innstiller og forbundsstyret tar avgjørelse om tildeling. Overrekkelse vil skje på landsmøtet.

Hedersprisen for 2023 ble tildelt Anita Steinnes

Årets tillitsvalgt

Går til en tillitsvalgt som det aktuelle året har gjort en ekstraordinær innsats for medlemmer i klubb eller avdeling. Prisen består av plakett med inskripsjon, signert av forbundsledelsen - pluss et stipend på 10 000 kroner fra samarbeidspartner Gjensidige. Alle medlemmer kan foreslå kandidater. Prisjuryen tar avgjørelse om tildeling. Overrekkelse vil normalt skje på landsmøtet. 

Årets tillitsvalgt 2023 ble Egil Ove Farstad

Aktivitetsprisen

Tildeles inntil fem medlemmer per år som har gjort en spesiell innsats på kort eller lang sikt. Innsatsen kan være relatert til en bestemt situasjon, eller til målbevisst arbeid over lengre tid – lokalt eller sentralt. Prisen består av et bilde av en nærmere angitt kunstner, og i tillegg diplom undertegnet av forbundsledelsen. Alle medlemmer kan foreslå kandidater. Prisjuryen tar avgjørelse om tildeling. Overrekkelse på landsmøtet eller på andre aktuelle tilstelninger i forbundet.

25-års nål

Gis alle medlemmer med 25-års sammenhengende medlemskap. Det er lokalavdelingene som står for denne utmerkelsen. Nålen deles ut årlig, gjerne i forbindelse med avdelingenes årsmøte. 

Mal for diplom til 25-årsnålen finner du her. Malen kan du selv redigere med navn, dato og avdeling. Lokalavdelingene kan bestille nålen fra Negotia sentralt.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker