Fra tidligere medlemstur arrangert av avdeling Sunnmøre, med støtte fra 3-prosenten. Foto: Cathrine Ekenes Iversen

3-prosentmidlene for 2023 fordelt

Pengepotten til lokal aktivitet i Negotia inneværende år er nylig fordelt. 144 klubber og 16 lokalavdelinger har fått midler til mange spennende tiltak.

Som navnet på ordningen indikerer, utgjør potten tre prosent av medlemskontingenten til Negotia. Beløpsmessig dreier det seg om rundt 3 millioner kroner.

- Målt etter søkermengden er ønsket om å arrangere aktiviteter lokalt større enn noen gang, og det er veldig positivt. At medlemmene gjør ting sammen utenom om det daglige som skjer på jobben, er med på å bygge identitet og styrke samholdet i organisasjonen.

Dette sier spesialrådgiver Pål Hannevig i avdelingen for organisasjon og kompetanse i Negotias administrasjon. Han forteller at typiske aktiviteter det søkes støtte til er for eksempel årsmøte med sosialt samvær, foredragskveld og medlemstur.

I søknadsbunken er det en klar dominans av klubber, det vil si medlemsgruppene på de enkelte arbeidsplassene. Disse har i utgangspunktet ingen selvstendig økonomi. Negotias lokalavdelinger derimot, mottar i henhold til vedtektene åtte prosent returkontingent.

Ifølge retningslinjene skal 3-prosentmidlene brukes til å øke og stimulere medlemsaktiviteten i klubber og avdelinger, og på tiltak som bidrar til oppnåelse av målene i forbundets strategiske plan og politiske plattform. Midlene kan ikke brukes til servering av alkohol.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker