Lønns- og arbeidsvilkår

Spill på lag med noen som kan spillereglene i arbeidslivet!

Kjernen i det vi driver med er knyttet opp mot arbeidslivet. Enten du er enkeltmedlem eller del av en stor klubb, tar vi deg og dine utfordringer på alvor. Vi hjelper deg når du har spørsmål om lønns-og arbeidsvilkår.

De fleste av medlemmene våre sier at muligheten for hjelp i arbeidsforholdet er den viktigste grunnen til at de er organisert.  

Negotia har over 20 tariffavtaler! Men hva er en tariffavtale og hvilke fordeler gir den? Her vil dere finne mer informasjon og siste års tariffoppgjør.

 

Arbeidslivet i Norge blir styrt av lover og avtaler. Kjenner du til hvilke rettigheter og plikter du som arbeidstaker har? 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler