Lokalavdelinger

Alle Negotias medlemmer tilhører en avdeling. Avdelingene er Negotias lokale ledd og skal ivareta og fremme forbundets interesser. Med faglige og relasjonsskapende aktiviteter i sine områder, bidrar avdelingene til å styrke kunnskapen og identiteten blant medlemmene.

Det er i alt 34 avdelinger. 21 av dem er geografisk inndelt. De resterende 13 er enten konsernavdelinger eller egne landsomfattende foreninger tilsluttet Negotia.

Geografiske avdelinger omfatter medlemmer innenfor et område som bestemmes av deres bostedsadresse. Klubber og enkeltmedlemmer kan velge en annen avdelingstilhørighet. Landsomfattende avdelinger er egne grupperinger av enkeltmedlemmer, som har et særlig yrkesfaglig interessefellesskap, som eksempel Økonomiforbundet. Store klubber med minst 150 medlemmer, der en av klubbene har mer enn 50 medlemmer har som regel status som konsernavdeling. Det er forbundsstyret som godkjenner opprettelse av nye avdelinger. 

Økonomisk støtte til aktiviteter

Klubber, avdelinger og regioner i Negotia kan søke om tilskudd fra ordningen med 3-prosentmidler. Søknadene behandles av administrasjonen, og tildelingen foretas av forbundsledelsen. Mer informasjon finner du her.

Negotias klubber kan også gjennom hele året søke om tilskudd til faglige og sosiale aktiviteter fra den lokale avdelingen klubben tilhører.

Avdelingens oppgaver

I tillegg til å arrangere faglige og sosiale arrangementer for sin medlemmer, har avdelingen som oppgave å velge representanter til regionsmøtene, som igjen velger representanter til landsmøtet. Dette gjøres på de årlige årsmøtene som avdelingen avholder innen utgangen av februar hvert år.  Årsmøtet er åpnet for alle medlemmene i avdelingen og alle medlemmer har den samme retten og muligheten til å bli valgt til verv, enten man er enkeltmedlem eller del av en stor klubb. Landsmøtet er det øverste beslutningsorganet i forbundet og velger blant annet forbundsstyret. Det er medlemmene som eier forbundet og som selv velger sine ledere – og avdelingene er den viktigste kanalen til demokratiet.

Negotias avdelinger

Her finner du en oversikt over alle våre avdelinger med styre og kontaktinformasjon.

Nyttige dokumenter:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker