Negotias forhandlingsdelegasjon i Spekter-oppgjøret, fra venstre: Advokat Bjørg Anne Rynning, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og forbundsleder Eirik Bornø.

Enighet på Spekter-området

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter har kommet til enighet i de sentrale, innledende forhandlingene i årets tariffoppgjør. Alle medlemmer er sikret et lønnstillegg på minimum 13 650 kroner før de lokale forhandlingene.

Partene er også enige om blant annet følgende:

  • Etter- og videreutdanning: Enighet om å følge utviklingen i arbeidet med en kompetansereform som er avtalt i årets lønnsoppgjør i industrien.
  • Kunstig intelligens (KI): De sentrale parter framhever betydningen av gode drøftinger med de tillitsvalgte ved innføring av KI. Det partssammensatte «Utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse» gis i oppgave å belyse utviklingstrekkene og betydningen av innføringen av kunstig intelligens for virksomheter og arbeidstakere, og hvordan man kan legge til rette for gode prosesser mellom de lokale partene.
  • Fjernarbeid/hjemmekontor: Enighet om at lønns- og arbeidsforhold skal drøftes med de tillitsvalgte også i forbindelse med fjernarbeid/hjemmekontor. Enighet om å be arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere om bestemmelsene om yrkesskadeforsikring for hjemmekontor/fjernarbeid er tilpasset dagens arbeidsliv.

Se protokollen her

Etter de innledende A-dels forhandlingene fortsetter oppgjøret med B-dels forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

Se også sak på YS’ nettside

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker