Negotia-leder Eirik Bornø er et av fem medlemmer i arbeidsutvalget til YS. Foto: Terje Bergersen

Eirik Bornø valgt inn i YS’ arbeidsutvalg (AU)

Negotias forbundsleder Eirik Bornø er nylig valgt inn i arbeidsutvalget til YS. – En viktig posisjon for å påvirke standpunkter og veivalg for YS-fellesskapet, sier han.

Arbeidsutvalget til YS består av leder og nestleder i YS pluss tre medlemmer valgt av og fra hovedstyret. Utvalget er ledende «myndighet» mellom hovedstyremøtene.

AU bestemmer selv hvor ofte de har møte. Bornø har foreløpig deltatt på ett.

- På AU-møtene diskuteres aktuelle saker både om arbeidsliv og organisasjon, og gjerne som en forberedelse til hovedstyremøtene. Det kan være utspill overfor myndighetene, strategiske vurderinger, tariffmessige forhold av intern art og mye annet, kommenterer Bornø.

Han ser på arbeidsutvalget som en viktig arena for påvirkning av standpunktene og veivalgene YS tar.

- YS-fellesskapet representerer 240 000 medlemmer fordelt på både privat, statlig og kommunal sektor. Vi er en betydningsfull aktør i det organiserte arbeidslivet, med et tilsvarende ansvar for å fremme arbeidstakernes interesser på mange plan.

- Dette er en viktig posisjon å ha, og en rolle jeg går til med både respekt og ydmykhet. Slagordet til YS er «styrke gjennom samspill», og det er for meg en god ledetråd i arbeidet, sier Eirik Bornø.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker