Ferie og feriepenger

Kjenner du dine rettigheter og hva du har krav på? Her har vi samlet de viktigste lovene og reglene knyttet til ferie og feriepenger.

Se også koronasituasjonen: Ferie - noen aktuelle problemstillinger

Feriens lengde og plassering 

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til ferie i 4 uker + 1 dag hvert år. Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av Negotias tariffavtaler har krav på 5 ferieuker per år.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie.

Tidspunktet for uttak av ferie skal drøftes med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles. Blir de ikke enige kan arbeidsgiver bestemme ferietidspunktet. Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd. 

Verdt å vite om feriepenger

  • Den alminnelige satsen for feriepenger er 10,2 % eller 12 % med 5 uker ferie.
  • Feriepenger skal som hovedregel betales ut når ferien faktisk avvikles. Det kan likevel avtales at feriepengene betales ut samlet, for eksempel i juni måned.
  • Under langvarig sykdom opptjenes feriepenger fra NAV i 48 dager.
  • Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på 4 uker + 1 dag ferie.
  • Arbeidstaker som tiltrer hos ny arbeidsgiver etter 30. september i ferieåret vil maksimalt ha krav på en uke ferie.

Feriepenger og prosentsats 

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles. Dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.

Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale som gir fem ferieuker, er den ordinære satsen 12 prosent. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepengene betales ut siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlige lønningsdag nærmere enn 1 uke før ferien, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien.

De fleste virksomheter utbetaler feriepenger en fast måned, for så å utbetale vanlig lønn i ferien. De som har fem uker ferie vil da oppleve at det gjøres trekk i lønn f.eks. måneden etter feriepengeutbetaling for den ekstra ferien. Får man utbetalt feriepengene i for eksempel juni holder det ikke at arbeidsgiver holder igjen lønn for juni måned. Arbeidsgiver må trekke det beløpet som tilsvarer fem ukers lønn. 

Kan jeg overføre ferie til neste år? 

Etter ferieloven kan det inngås skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiver om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Dersom dere ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har det endelige ordet.

I tillegg til dette kan dere avtale at den avtalefestede ferien, dvs. 5 virkedager, overføres helt eller delvis til neste ferieår. Du kan også kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

Du finner mer informasjon om ferie og feriepenger på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging.  

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.

Hvis du blir syk før ferien starter, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Du må fremsette et slikt krav senest siste arbeidsdag før ferien starter og legge ved legeerklæring. Hvis du fortsatt er syk etter at ferien er avsluttet bør du melde fra til arbeidsgiver så fort som mulig om at du krever å få utsatt ferien. Det kan du gjøre samtidig som du sender inn sykemelding. Går det for lang tid her risikerer du å tape kravet om få utsatt ferien.

Hvis du blir syk i ferien kan du kreve å få ferie utsatt, selv om du bare har vært syk en dag. Du må legge frem legeerklæring.

Man har opphevet reglene om å få utbetalt feriepenger for feriedager som ikke er avviklet, på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Disse feriedagene får du nå overført til året etter. 

.......................................................

Relevant fagartikkel:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler