- Regjeringen bør iverksette tiltak som kan hjelpe husholdningene i den krevende økonomiske tiden vi er inne, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Etterlyser tiltak mot dyrtiden vi er inne i

Høyere priser og den ene renteøkningen etter den andre, skaper økonomisk usikkerhet for mange. Særlig unge er utsatt. Hvilke tiltak er regjeringen villig til å sette i verk for å trygge folks hverdag?

Tall fra en undersøkelse utført av Forskingsinstituttet SIFO lagt fram i juni, viser at 18 prosent av husholdningene sliter økonomisk. Negotia er særlig opptatt av situasjonen til unge arbeidstakere.

Rammer spesielt de unge

- Tidligere undersøkelser fra SIFO viser at særlig unge fikk redusert inntekten sin under pandemien, og de økonomiske utfordringene har forfulgt mange av disse etter at samfunnet åpnet opp igjen også. Statistikk fra Kredinor viste for eksempel at unge var den eneste gruppen med økende inkassogjeld i første halvdel av 2022, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Forbundslederen bemerker at mange unge som akkurat har fått sin første jobb, står utrygt i arbeidslivet.

- Det er velkjent at prinsippet “sist inn - først ut” gjelder på de fleste arbeidsplasser. Dette går utover framtidsutsiktene til mange unge. Når kostnadene for å kjøpe mat og betale ned gjeld stadig øker, reduseres muligheten til å kjøpe bolig eller bil, og etablere seg. Betalingsanmerkninger gjør det vanskeligere å få lån og når det å spare opp egenkapital ikke er tema, blir det krevende, sier Paulsen.

Negotia ser at innmeldinger fra unge under 36 år har økt betydelig de to siste årene. Dette kan være et utslag av den opplevde økonomiske usikkerheten.

- Vi er glad for at flere unge får øynene opp for fagforeninger og melder seg inn i Negotia. Men bakteppet med at mange sliter hardt med å få endene til å møtets i hverdagen, er like bekymringsfullt for det. Og det er aller mest myndighetene som ved hjelp av velvalgte tiltak kan lempe på den vanskelige situasjonen, sier Negotia-lederen.

YS-fellesskapet ber regjeringen om tiltak

YS er opptatt av dyrtiden og den rådende økonomiske situasjonen som skaper trøbbel for mange av medlemmene. Hovedorganisasjonen har tatt opp problemstillingen i kontaktmøte med regjeringen, og skal følge opp i egen dialog mot SMK (Statsministerens kontor) denne uken. Innspillene fra YS dreier seg om mulig iverksettelse av tiltak på følgende områder:

Støtte til studenter
Et rimelig krav er at studiestøtten må løftes slik at opptrappingen som ble påbegynt i 2017 blir reell, og at studentene oppnår en faktisk velstandsforbedring.

Avdragsfrihet på lån
Bankene har i dag i utgangspunktet ikke lov til å gi avdragsfrihet til dem som har en belåningsgrad over 60 prosent av boligverdien. Å lempe på disse kravene i en periode kan hjelpe dem som trenger det mest. 

Barnetrygd
Økt barnetrygd er et enkelt, ubyråkratisk tiltak med relativt god sosial profil og som samtidig treffer mange av medlemmer. Ser man barnetrygden i et livsløpsperspektiv, kommer den de fleste til gode.

Engangsutbetaling til uføre/AAP på minstesatser
Uføretrygdete på minstesats fikk en ekstra engangsutbetaling på 3000 kroner i februar. Dette kan gjentas.

Justeringer i skattesystemet
2024-budsjettet kan benyttes til å gjennomføre den omfordelingen som var initiert fra 2023, men som ikke fikk denne virkningen pga. høyere lønnsvekst enn det var tatt høyde for i budsjettet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker