Internasjonalt engasjement

Negotias internasjonale engasjement er et viktig tilfang til vårt politiske arbeid, og et av de viktigste verktøyene vi har for politikkutvikling og politikkutforming. 

Negotias internasjonale arbeid bygger opp under YS`to hovedpilarer, internasjonal solidaritet og globalisering av arbeids- og næringsliv.

Vårt engasjement er å sikre at viktige krav til faglige rettigheter, menneskerettigheter, vern av miljøet, personvern, innsyn og samfunnssikkerhet ivaretas i lovgivningsprosessene.

Negotia Internasjonalt er bygd opp med følgende struktur: 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker