Fotballpresident Lise Klaveness ble tildelt YS' likestillingspris 2022, for sitt arbeid med styrking av kvinnefotball, like rettigheter og inkludering i verdens mest populære idrett. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun.

Foreslå din kandidat til YS' likestillingspris

Hvem fortjener YS’ likestillingspris 2023? Nå kan du nominere kandidater, og fristen for å sende inn forslag er 23. august.

I statuttene for likestillingsprisen framheves blant annet følgende:

 • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
 • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
 • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
 • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Foreslå din kandidat her eller send en e-post til hege.hero@ys.no

Prisen deles ut under YS-konferansen 24. oktober.

– Det er viktig at du begrunner forslaget, slik at vi som sitter i juryen har mest mulig fakta når vi skal vurdere forslagene, sier juryens leder Hans-Erik Skjæggerud.

Juryen består av

 • Hans-Erik Skjæggerud
 • Else Marie Brodshaug
 • Julie N. Nynes
 • Siren Somby
 • Merethe Berggaard
 • Lars Kolberg
 • Tina Riise Gjøen *
 • Hege Herø

*Tina Riise Gjøen er tillitsvalgt i Negotia.

Fakta om YS’ likestillingspris

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker