- Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger, viser at det er rom for at også de ansatte skal få ut sin del av verdiskapingen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Her på YS' inntektspolitiske konferanse tirsdag. Foto: Terje Bergersen

YS krever økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør

- YS krever at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen. Vi ser at forskjellene øker, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

Tirsdag 28. februar vedtok hovedstyret YS’ krav til årets lønnsoppgjør.  

- Det bekymrer meg at arbeidstakernes andel av verdiskapingen synker og at lønnsforskjellene øker. Større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger, viser at det er rom for at også de ansatte skal få ut sin del av verdiskapingen, sier Skjæggerud. 

YS stiller seg bak frontfagsmodellen. Samlet lønnsvekst for arbeidere og funksjonærer i konkurranseutsatte næringer skal over tid være retningsgivende for lønnsutviklingen for hele arbeidslivet. 

- Likevel må anslaget for lønnsveksten i frontfaget være troverdig. For tredje år på rad har det vist seg at lønnsveksten i industrien har vært betydelig høyere enn frontfagsrammen. Det har ført til at flere grupper har blitt hengende etter, sier YS-lederen. 

Skjæggerud viser til at frontfagsmodellen må praktiseres fleksibelt og at den ikke kan være til hinder for tilpasninger i lønnsstruktur og endringer i relative lønninger. Det er viktige virkemidler for å sikre rekruttering og hindre at områder ikke sakker akterut i lønnsutviklingen.

- Mange av våre medlemmer har opplevd en mindrelønnsutvikling de siste tre årene. Dette gjelder både i kommunene, i sykehusene og i staten. Også i privat sektor er dette en utfordring. I årets lønnsoppgjør må det finnes løsninger for å løfte disse yrkesgruppene og medlemmene, krever Skjæggerud.

- Partene i privat sektor må føre reelle, lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Forhandlingene må være basert på bedriftens økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. De ansatte skal sikres en rettferdig andel av verdiskapningen i virksomheten. Det må også i offentlig sektor føres reelle, lokale forhandlinger som sikrer de ansatte en rettferdig andel av verdiskapingen, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker