Negotias delegasjon hos Riksmekleren. Fra venstre: 2. nestleder Trond Vegard Sæle, rådgiver Kathrine Forsnes Olsen, tillitsvalgt Camilla Røren (Imperial Brands), rådgiver Anne-Lene Gabrielsen (forhandlingsleder), tillitsvalgt Eddy Bengtsen (Transcom), tillitsvalgt Jan Terje Larsen (Ahlsell) og forbundsleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Løsning i Virke-oppgjøret

Rundt tolv timer på overtid ble det tirsdag enighet i meklingen mellom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Streik er dermed avverget. Resultatet tilsvarer en ramme på 5,2 prosent.

- Vi er fornøyd med å ha sikret medlemmene en ramme på linje med frontfaget. Vi har kommet i mål med et resultat som gir medlemmene økt kjøpekraft i tillegg til nye bestemmelser om livsfasepolitikk, sier Negotias forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen.

Partene er enige om følgende tillegg gjeldende fra 1. april:

  • Det gis et generelt tillegg på 4 kroner per time – 650 kroner per måned. Minstelønnssatsene økes tilsvarende.
  • Trinnene 1-4 øker i tillegg med 2 kroner, totalt 6 kroner – 975 kroner per måned.
  • Trinnene 5 og 6 i minstelønnstabellen har tidligere fått garantiregulering fra 1. februar på henholdsvis 5 og 8,45 kroner per time. Disse to trinnene får dermed en total økning i år på henholdsvis 9 kroner og 12,45 kroner per time. (Se hele tabellen nedenfor).
  • Søndagstillegget øker med 5 kroner til kr 115 kroner.
  • Nye bestemmelser som setter livsfasepolitikk på dagsorden.
  • Styrking av bestemmelsen om lønn for ansatte med lenger ansiennitet enn 10-15 år.

Lønnsresultatene framforhandlet sentralt gjelder kun for Funksjonæravtalen.

Det øvrige gjelder for både Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP).

Det skal i tillegg føres lokale lønnsforhandlinger på den enkelte bedrift i henhold til avtalenes bestemmelser om dette.

Månedslønn i den nye minstelønnstabellen (Funksjonæravtalen) gjeldende fra 1. april 2024:

Unge arbeidstakere under 16 år 

kr    19 647,00

Unge arbeidstakere under 18 år

kr    20 134,00

Lønnstrinn 1     

kr    28 849,00

Lønnstrinn 2    

kr    28 987,00 

Lønnstrinn 3 (25 år) 

kr    29 325,00

Lønnstrinn 4   

kr    30 233,00

Lønnstrinn 5  

kr    33 117,50

Lønnstrinn 6

kr    39 905,13

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker