Kravutveksling onsdag 26. april. Forhandlingsleder for YS Privat, Anneli Nyberg og Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken. Foto: Ulrik Øen Johnsen

YS krever økt kjøpekraft i forhandlingene med Virke

- Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer, på linje med resultat fra oppgjøret mellom YS og NHO, sier Anneli Nyberg, leder for YS Privat. Onsdag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og Virke. 

- Vi krever at våre medlemmer får lønnstillegg som bidrar til å øke kjøpekraften og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Nyberg og legger til: 

- Resultatet fra NHO-oppgjøret danner utgangspunkt for våre krav, men må tilpasses tariffavtalene med Virke.

Bakteppet for YS’ krav til Virke er prisstigningen i 2022 og den reallønnsnedgangen YS-medlemmene har erfart i kjølvannet av dette. Nyberg peker dessuten på at større overskudd til eierne og mer i bonus og lederlønninger, viser at det er rom for at de ansatte kan ta ut sin del av verdiskapingen.

- Det bekymrer meg at arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og at lønnsforskjellene øker. Vi forventer at det tas hensyn til dette. YS er opptatt av økt kjøpekraft til alle våre medlemmer, og krever derfor også at det må gis tillegg som fremmer likelønn og motvirker lavlønn, sier lederen for YS Privat. 

YS forhandler på vegne av nær 6 800 medlemmer, ansatt i virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Disse YS-forbundene omfattes av forhandlingene: Negotia, Parat, Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta. 

YS og Virke har avtalt å avslutte forhandlingene senest 9. mai. Hvis partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til mekling. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker