Representanter fra fagforbund i hele Norden. Eirik Bornø, bakre rekke nummer fire fra høyre; Jon-Roar Selenius, midterste rekke nummer tre fra vestre og Synnøve Lohne-Knudsen, midterste rekke nummer to fra høyre.

Negotia med toppverv i nordisk fagforeningsfellesskap

Nylig holdt UNI Nordic ICTS årsmøte, og gjenvalgte Negotias 1. nestleder Eirik Bornø som president.

ICTS står for "Information, Communication, Technology and related Services", og er en av hovedsektorene i den internasjonale fagforeningssammenslutningen UNI Global Union. Dette nordiske fellesskapet representerer 350 000 arbeidstakere innen IT-relatert virksomhet. Bornø har hatt presidentvervet siden 2021.

Årsmøtet ble holdt i København, og fra Negotia deltok foruten Bornø; Jon Roar Selenius som er tillitsvalgt i Tieto Evry og Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver i Negotia. Lohne-Knudsen ble for øvrig gjenvalgt som revisor.

Fagbevegelsen må være på banen i utviklingen kunstig intelligens

På dagsordenen sto blant annet det brennhete temaet kunstig intelligens (KI). Og som programposten var formulert er spørsmålet ikke lenger bare i hvilken grad KI vil påvirke arbeidslivet og samfunnet. Det er snarere et spørsmål hvorfor denne teknologien kommer til å "forandre alt".

- Denne utviklingen skjer nå, den skjer raskt og den berører ikke minst arbeidslivet. Derfor er det viktig at fagforeningene er på banen – fra det lokale planet på bedriftene og opp til internasjonalt samarbeidsnivå. Vi må sørge for at algoritmer og digitale prosesser tar hensyn til mennesker og rettigheter, kommenterer Eirik Bornø.

Han mener fagbevegelsen skal ta en nøkkelrolle som sikrer et trygt og anstendig arbeidsliv parallelt med utviklingen av kunstig intelligens, og peker på blant annet disse momentene:

  • Ta ansvar og være til stede
  • Forstå hva som skjer
  • Fremme likestilling og likeverd
  • Ta vare på medlemmene og deres rettigheter

Mer samhandling og samarbeid er viktig også internasjonalt

Bornø forteller at UNI Nordic ICTS jobber aktivt med å samle informasjon som hva som skjer i EU.

- Dette er viktig for at vi skal kunne diskutere aktuelle saker og påvirke beslutninger som tas innen vår sektor, men også generelt i saker som omhandler lønns- og arbeidsvilkår. Trender og endringer fra sentrale land i Europa treffer også de nordiske landene.

- Vi tror at mer samhandling og samarbeid, også på internasjonalt nivå, er veien å gå for å styrke vilkår og rettigheter vilkår for medlemmene våre, sier Eirik Bornø.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker