Advokathjelp i arbeidslivet

Kjernen i det vi driver med er knyttet opp mot arbeidslivet. Enten du er enkeltmedlem eller del av en stor klubb, tar vi deg og dine utfordringer på alvor. Vi hjelper deg når du har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår.

Som medlem i Negotia har du gratis juridisk hjelp og rådgivning i alle saker relatert til arbeidslivet, les mer på Min Side.   

Våre rådgivere og advokater gir arbeidsrettslig bistand i f.eks.:

 • Oppsigelse- og avskjedssaker
 • Sluttpakker
 • Pengekrav (manglende lønn og overtid)
 • Midlertidighet
 • Nedbemanning- og omorganisering
 • Kontrakter
 • Konflikter i arbeidslivet
 • Advarsler
 • Sykefravær
 • Arbeidsmiljø 

Rett til bistand forutsetter at medlemskontingenten er betalt, og at saken har oppstått etter utløpet av karantenetiden på 3 måneder. 

Trenger du advokatbistand?

Hvis din tillitsvalgte kan hjelpe, kontakt han eller henne først. Du finner din tillitsvalgte på Min side.  Har du behov for hjelp, henvend deg til Arbeidslivsavdelingen via "Kontakt oss" på Min side, eller arbeidsliv@negotia.no

Juridiske retningslinjer finner du her

Er du rammet av yrkesskade eller yrkessykdom? 

Negotias rådgivere og advokatene bistår i utgangspunktet ikke i saker knyttet til yrkesskade og -sykdom, men våre medlemmer kan kontakte vår samarbeidspartner advokatfirma Simonsen Vogt Wiig for bistand. 

De har over 40 års erfaring med personskade og spesialkompetanse på yrkesskade og -sykdomssaker, og kan følge opp hele saken. 

Dersom du har fått yrkesskade eller -sykdom vil vanligvis forsikringsselskapet dekke utgiftene knyttet til saken. Simonsen Vogt Wiig vil uansett gi to timer gratis konsultasjon. Negotia dekker ikke advokatkostnader, uten etter særskilt avtale. 

Kontaktperson i Negotia på personskadesaker er rådgiver Anne Kathrine Nordvang arbeidsliv@negotia.no

Kontaktpersoner for ordningen i Simonsen Vogt Wiig: 

 • advokat Marte Randen von Hirsch, mra@svw.no, tlf. 99 742 509
 • advokat Øyvind Vidhammer, ovi@svw.no,  tlf. 959 36 154
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker