- Vi trenger vi å forene krefter og kunnskap og bli enda sterkere. Våre medlemmer fortjener det beste fagforeningstilbudet vi sammen kan få til, sier forbundslederne Trond Ellefsen (t.v.) i Delta og Eirik Bornø i Negotia.

Negotia og Delta i samtaler

- Målet er å undersøke hvordan vi sammen kan skape et best mulig fagforeningstilbud for våre medlemmer, sier Negotia-leder Eirik Bornø.

Negotia og YS-forbundet Delta har påbegynt samtaler om et mulig tettere samarbeid, og et fagforeningstilbud som kan gi økt trygghet og merverdi for medlemmene.

- Vi ser store endringer i norsk arbeidsliv. Ny teknologi påvirker måten vi jobber på. De økonomiske forskjellene i samfunnet øker. For å sikre våre medlemmer og organisasjoner økt gjennomslag og påvirkning på en arbeidshverdag i endring, trenger vi å forene krefter og kunnskap og bli enda sterkere, sier Eirik Bornø.

De to YS-forbundene vil undersøke hvordan et så godt fagforeningstilbud som mulig kan se ut. Det skal favne alle, uavhengig av hvor og hva de jobber med, og uavhengig av partipolitisk tilhørighet.

Deltas forbundsleder Trond Ellefsen gir denne kommentaren:

- Slike prosesser er krevende, og de vil ta tid. Det er mye som må avklares. Målet mitt er likevel klart: Våre medlemmer fortjener det beste fagforeningstilbudet vi sammen kan få til. I den jobben skal også våre ansatte være sikre på at de vil bli ivaretatt, understreker Ellefsen.

Negotia og Delta representerer til sammen om lag 120.000 medlemmer. Medlemmene jobber i kommuner, fylkeskommuner, staten, næringslivet og i organisasjoner.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker