Monica A. Paulsen går av som forbundsleder i Negotia etter landsmøtet i november 2023. Foto: Terje Bergersen

Monica A. Paulsen stiller ikke til gjenvalg

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen har bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg på landsmøtet til høsten. – Mange av målene og ambisjonene jeg har hatt for forbundet som forbundsleder er i ferd med å realiseres, skriver hun i et innlegg her på nettsiden. 

Paulsen ble valgt til Negotias forbundsleder første gang i 2017, og gjenvalgt i 2020. Når hun trer til side etter landsmøtet i november har hun altså hatt den øverste tillitsvalgtposisjonen i forbundet i seks år. Før det hadde hun en periode som 1. nestleder, flere perioder som 2. nestleder og flere perioder som Negotia Ung-leder.

På Negotias landsmøte i november 2023 skal det være valg på ny ledertrio, nytt forbundsstyre og kontrollkomite. Paulsen oppfordrer hele organisasjonen til å engasjere seg i denne prosessen via den nye nominasjonsplattformen. Dette kan du lese mer om og ta del i her:

Nominasjon til valg i Negotia 2023

---------------------

En tid for alt

På hytta mi i Valle er det ro og stillhet nok til å tenke de store tanker. Sommeren 2022 ble derfor en tid for god refleksjon. Etter et langt Negotia-liv kom jeg i løpet av sommeren i fjor til den konklusjonen at mange av målene og ambisjonene jeg hadde for forbundet når jeg stilte til valg som forbundsleder i 2017, er i ferd med å realiseres. Jeg har derfor bestemt meg for å ikke stille til gjenvalg på landsmøtet til høsten.

Av Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia

Det å være forbundsleder for Negotia har vært en sann glede. Å gå fra det private næringslivet til å frikjøpes på heltid i en organisasjon som Negotia, er en stor overgang. Personlig har det gitt meg et bredere perspektiv på ledelse og en robusthet til å stå i krevende tider. I min tid har Negotia vært nødt til å håndtere krisetider som koronapandemien og dyrtid. Det har vært både krevende og lærerikt å sørge for at vi i alle situasjoner fatter gode beslutninger som ivaretar organisasjonen og medlemmene på beste måte.

Som leder av Negotia har jeg lært mye om motivasjon, og hva det krever å levere på de ambisjonene medlemmene våre har vedtatt for organisasjonen. Når man skal stille til toppledervervet i en organisasjon, så gjør man det fordi man har ambisjoner, og et sterkt ønske om å lykkes med å innfri målene landsmøtet har satt. Den motivasjonen er alltid avgjørende, og spesielt i tøffe tider, eller når framgangen er seig.

Dette var min inngang da jeg stilte til valg til forbundsledervervet første gang i 2017. Med klare mål om hva som måtte til for at forbundet skulle lykkes som helhet med arbeidet vi gjør på vegne av medlemmene. Det er mange høydepunkter jeg kunne ha nevnt fra de to periodene jeg har fått anledning til å fylle rollen som forbundsleder. Negotia har blant annet gjennomgått et ledelseskifte, en digital omstilling, etablert en ny lærings- og nominasjonsplattform og det er gjort endringer i administrasjonens struktur og arbeidsmetoder. Jeg vil også framheve viktigheten av at vi for et par år siden fikk på plass en politisk rådgiver i vår administrasjon, som støtte til politisk ledelse. Alt dette har vært nødvendig for å optimalisere driften og sikre innflytelsen for medlemmene.

En ny grafisk profil har bragt oss visuelt inn i samtiden. Og en ambisiøs synlighetskampanje høsten 2022 har gitt oss stor eksponering og en meget positiv boost i medlemsveksten. Innføring av langtidsbudsjettering har bidratt til at forbundet har en lengre horisont knyttet til de målsettingene vi skal levere på. Min oppfatning er at Negotia er blitt mer relevant og synlig, har fått på plass bedre styringssystemer og på noen områder tatt viktige steg mot å bli en premissleverandør i norsk arbeidsliv. Negotia er nå en tydelig stemme på områder som betyr mye for våre medlemmer innen industri, IKT, varehandel og organisasjoner, for å nevne noen.

Som et høydepunkt må jeg likevel trekke fram vårt arbeid med hvordan vi som forbund kan videreutvikle og formalisere kompetansen til våre topptillitsvalgte og ikke minst fokuset vi har hatt på hvordan nye teknologier som kunstig intelligens skal anvendes i arbeidslivet. Over flere år har vi vært en premissleverandør på dette feltet. Først gjennom etableringen av nasjonale etiske grunnprinsipper for kunstig intelligens og vårt banebrytende arbeid med å sette disse ut i praksis. Og ikke minst ved å ta på oss samfunnsansvaret med å løfte kompetansen om kunstig intelligens ute på norske arbeidsplasser, gjennom å utvikle åpent tilgjengelige læringsressurser om temaet. Det samme gjelder på bærekraftsområdet, hvor våre egne medlemmer krevde at vi som forbund satte dette høyt på agendaen. Og så må vi ikke glemme vår formidable satsning på Negotia Ung. Det har bidratt til at Negotia kan ha et høyt ambisjonsnivå på vegne av samfunnet og for unge arbeidstakere. Jeg er stolt over hvordan vi som forbund i denne perioden har bidratt til at også YS i framtiden skal ha fokus på Ung-arbeid, og ikke minst at YS skal jobbe for å bli den grønneste hovedsammenslutningen for arbeidstakere her i landet. 

På landsmøtet i november skal alle sentrale posisjoner velges for de neste tre årene. Nå må organisasjonen bruke tid på den viktigste jobben organisasjonsdemokratiet har: å stemme fram den ledelsen som man mener vil samle forbundet og videreutvikle Negotia enda et skritt videre.

I Negotia er vi heldige. Vi organiserer dyktige medlemmer over hele landet, som forstår hva som må til for å lykkes som forbund. På laget har vi utrolig mange flinke folk som sammen skal dra forbundet framover.

Jeg mener Negotia er meget godt rigget til å møte framtidens utfordringer. Aldri har politisk ledelse og administrativ ledelse jobbet tettere og mer i takt med hverandre. Aldri har politisk ledelse hatt en mer kompetent administrasjon, som hver dag bidrar til at vi i stort leverer på hva våre medlemmer via landsmøtet og forbundsstyret har satt som målsetting for perioden.

Flere sentrale personer har vært informert om mitt valg allerede etter sommeren 2022, men det er først i dag – 1. februar – jeg går offisielt ut med beskjeden om at jeg ikke tar gjenvalg. Forbundsstyret, valgkomiteen og organisasjonen for øvrig får vite dette først nå.

Jeg deler dette nå av tre grunner: For det første har jeg ikke ønsket å gå ut for tidlig, i frykt for å sette i gang en storstilt valgkamp allerede i 2022. For det andre velger jeg nå å informere bredt, slik at organisasjonen vår får all den tiden den kan få til å fremme kandidater og å gjøre seg kjent med de mulige kandidatene som finnes der ute i vårt flott forbund. Kandidater med de rette egenskapene for å fylle sentrale verv i et framtidsrettet og framoverlent forbund. Og til sist så er det viktig at administrasjonen vår nå skjermes for den valgkampen som på mange måter allerede er i gang.

Jeg ønsker oss alle lykke til i prosessen med å finne Negotias nye leder, styremedlemmer og kontrollutvalgsmedlemmer for den neste treårsperioden. Fram til november 2023 skal jeg, og folkene jeg har med meg, jobbe iherdig med å levere på alle målene landsmøtet vedtok i 2020. Vi skal legge til rette for en god og inkluderende prosess for å utvikle forbundets neste treårsplan, som skal vedtas på kommende landsmøte.

Til slutt vil jeg understreke at det har vært en fornøyelse å jobbe for vårt flotte forbund. Sammen med gode kollegaer og sammen med engasjerte medlemmer og tillitsvalgte har jeg lært så masse. Det er naturligvis vemodig å tenke på at jeg når dette året nærmer seg slutten skal forlate en så flott gjeng. Spesielt de dyktige folkene vi har i vår administrasjon, og de mange aktive tillitsvalgte ute i organisasjonen. Jeg setter enorm pris på samarbeidet vi alle har hatt gjennom de seks årene jeg har sittet som forbundsleder.

Gode Negotianer – husk at beslutningene blir tatt av dem som møter opp. Alle våre medlemmer har en demokratisk rett til å delta og fremme sine forslag, så min oppfordring til deg er å engasjere deg fram mot landsmøtet 2023.

Nå har du en jobb å gjøre – og det er å gå inn på denne landingssiden i lenken under og bidra til at vi får fram flotte kandidater og nye talenter som vil være med og forme framtidens Negotia.

Nominasjon til valg i Negotia 2023

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker