Fra oppstarten av tarifforhandlingene mellom Negotia/Parat og Virke, som senere ble brutt. Negotias delegasjon, fra høyre: Tillitsvalgt (Imperial Brands) Camilla Røren, Tillitsvalgt (Transcom) Eddy Bengtsen, 2. nestleder Trond Vegard Sæle, rådgiver Kathrine Fosnes Olsen og rådgiver/forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen. Fra Parat: Thomas Lilloe og Anneli Nyberg. Foto: Terje Bergersen

Varsel om plassfratredelse sendt i Virke-oppgjøret

Torsdag ble det sendt varsel om plassfratredelse til Riksmekleren i forbindelse med tariffoppgjøret mellom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Meklingen starter søndag 28. april og fristen for enighet er mandag 29. april klokka 24.00.

Hvis ikke partene kommer til enighet innen fristens utløp kan det bli streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 30. april.

Negotia tar ut 83 medlemmer i byggevarebedriften Gausdal Landhandleri i streik dersom oppgjøret ikke løser seg hos Riksmekleren. Medlemmene, som er omfattet av Funksjonæravtalen, er fordelt på fem lokasjoner i Gausdal Landhandleri – Gjøvik, Otta, Vinstra, Gausdal og Lillehammer. Negotia varsler også uttak av ett medlem i bedriften Imperial Brands, omfattet av Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP).

Forhandlingene mellom partene ble brutt torsdag 11. april. Negotias forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen uttalte da:

- Vi har ikke fått gjennomslag for vårt viktigste krav om økt kjøpekraft. Etter flere år med økonomiske utfordringer og reallønnsnedgang er kravet om økt kjøpekraft så viktig at vi så oss nødt for å bryte forhandlingene.

- Virke har heller ikke kommet oss i møte på våre andre krav. Vi er skuffet over at Virke i stedet har kommet med flere krav som vil forringe godene i tariffavtalene.

Negotia stiller i meklingen sammen med YS-forbundet Parat. Samtidig gjennomføres det mekling mellom LO-forbundet Handel og Kontor og Virke.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker