- Vi kan ikke akseptere et nytt år med reallønnsnedgang for medlemmene våre, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

- Vanlige arbeidstakere kan ikke betale hele regningen

Tallene i TBUs foreløpige rapport viser at nær alle lønnstakergrupper opplevde reallønnsnedgang i 2022. - Det er andre året på rad at dette skjer. Vanlige arbeidstakere kan ikke betale hele regningen for den økte prisveksten og inflasjonen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Nylig la TBU (Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene) fram sin foreløpige rapport. Den viser at den samlete lønnsutviklingen her i landet havnet på 4,1 prosent i 2022, mens prisveksten ble på hele 5,8 prosent. Det vil si at folk i gjennomsnitt fikk kjøpekraften sin redusert med 1,7 prosent.

Det er en del variasjon i hva de forskjellige yrkesgruppene og sektorene kom ut med lønnsmessig i fjor. Men bortsett fra gruppen ansatte i olje- og gasselskaper, som oppnådde 6,2 prosent i snitt, er det er ingen som matcher prisveksten.

- Fasiten er rett og slett at folk får dårligere råd, og at mange sliter med å få endene til å møtes i hverdagen. Dette er en utvikling vi må snu. Vi kan ikke akseptere et nytt år med reallønnsnedgang for medlemmene våre. Vanlige arbeidstakerne kan ikke betale hele regningen for den økte prisveksten og inflasjonen, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Bonuser trekker opp resultatet for industrifunksjonærene

Paulsen peker også på en annen faktor hun ikke liker i lønnsutviklingen. TBU-tallene viser nemlig at en stor del av industrifunksjonærenes lønnsvekst utgjøres av bonuser.

- Ifølge TBU fikk industrifunksjonærene en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5 prosent i fjor. Det er et bedre tall enn flere andre grupper, og isolert sett hyggelig. Realiteten er imidlertid at bonuser utgjør hele 1,5 prosent av denne totalen. Når bonusen trekkes fra er man altså nede på 3,5 prosent, sier Negotia-lederen.

TBU-tallene viser også at det er lederne som igjen har fått et bedre oppgjør enn dem de er satt til å lede.

- Våre medlemmer skal også ha sin del av kaka. Tallene fra fjoråret viser dessuten at lønnsandelen til virksomhetene har gått ned. I perioden 2014 -2021 var den på 84 prosent, mens den nå er nede i 78 prosent.

Oppgjørene skal tilpasses lokale forhold

TBUs prognose for prisveksten inneværende år er 4,8 prosent, inkludert strømstøtten som gis til husholdningene. Sånn som det ser ut nå, er det altså dette tallet det kommende lønnsoppgjøret minst må tangere for at en ny reallønnsnedgang skal unngås.

Paulsen minner for øvrig om at lønnsoppgjørene blant Negotias medlemsgrupper som alltid skal tilpasses lokale, bedriftsmessige forhold.

- Som vanlig vil frontfaget være første gruppe ut når lønnsoppgjøret kommer i gang i mars. Vi som i hovedsak forhandler lønn lokalt i de forskjellige virksomhetene, er imidlertid opptatt av at oppgjørene må være tilpasset forholdene i de enkelte virksomhetene.

- Vi forhandler etter de fire kriteriene; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. De ansatte skal ha sin rettmessige del av verdiene de har bidratt til å skape – og det gjelder ansatte på alle nivåer i virksomhetene, sier Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker