Fra meklingen mellom YS og NHO i hovedoppgjøret 2018. Foto: Terje Bergersen

Utredning av ny AFP utsettes

Partene er blitt enige om at det trengs mer tid til utredninger, slik at ny AFP ikke blir forhandlingstema før i hovedoppgjøret 2020.

Fra tariffoppgjøret 2018 ble det protokollert at "utredningen skal søkes å være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019."

Nå melder partene LO og NHO at utredningene blir forsinket, trolig nesten ett år. Begrunnelsen som oppgis er at en slik bred utredning er et omfattende arbeid som vil ta lengre tid enn det man så for seg.

LO og NHO sier at utredningen først vil foreligge etter mellomoppgjøret til neste år. Videre at det tas sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2019, i god tid før tariffoppgjøret i 2020.

Les mer om meklingsresultatet fra oppgjøret 2018 – inkludert avtalefestet pensjon (AFP)

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker