Medlemskveld i avdeling Tromsø nå høst, gjennomført med støtte fra "3-prosenten". Markedskonsulent Jan Olav Markussen fra Negotia sentralt orienterer.

Søk om økonomisk tilskudd til lokal aktivitet for 2019

Aktivitet lokalt i Negotia er viktig for samholdet og styrken i organisasjonen. Økonomisk støtte ytes fra ordningen med 3-prosentmidler. Søknadsfristen i år er 20. desember.

3-prosentordningen er vedtektsfestet og innebærer at det årlig øremerkes et beløp tilsvarende tre prosent av de totale, budsjetterte kontingentinntektene til forbundet. For 2018 ble det tildelt nær 2,5 millioner kroner.

Både klubber, avdelinger og regioner kan søke om tilskudd. Søknadene behandles av administrasjonen, og tildelingen foretas av forbundsledelsen.

Aktivitetene det kan søkes om støtte til er mange, for eksempel årsmøte med sosial aktivitet, medlemskveld med faglig tema eller medlemstur. Fellesnevneren er at tiltakende skal bidra til samhold, styrke og gjerne vekst i organisasjonen.

I forbindelse med tildeling av 3-prosentmidlene for 2019, oppfordres søkerne til å tenke kreativt rundt rekruttering og medlemsvekst.

Her finner du mer informasjon om 3-prosentordningen

Fristen for innsendelse av søknad er 20. desember!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker