Brudd i frontfagsoppgjøret

Frontfagsforhandlingene i årets lønns- og tariffoppgjør ble brutt torsdag 21. mars. Oppgjøret går nå til mekling, og bedriftene har begynt å sende ut betinget permitteringsvarsel til sine ansatte.

Fristen for enighet i meklingen er natt til søndag 7. april. Fellesforbundet i LO melder i forbindelse med bruddet at 32 108 av deres medlemmer kan bli rammet av en eventuell streik, som i så fall vil gjelde fra mandag morgen 8. april.

I situasjoner som denne er det vanlig at bedriftene sender ut såkalt betinget permitteringsvarsel, noe mange av Negotias medlemmer nå vil oppleve. Dette er en rett virksomhetene har i henhold til Hovedavtalen, og er en forberedelse til en mulig konflikt/streikesituasjon dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen.

Negotia har ingen avtaler som er omfattet av frontfagsoppgjøret, men kan bli berørt når andre grupper eventuelt går ut i streik. Dette kan du lese mer om her:

Konsekvenser for Negotias medlemmer når andre grupper streiker

Frontfaget er en betegnelse på den konkurranseutsatte eksportindustrien, og forhandler alltid først i lønns- og tariffoppgjørene. LO-forbundet Fellesforbundet og YS-forbundet Parat er representanter for arbeidstakersiden, mens NHOs landsforening Norsk Industri representerer arbeidsgiverne.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker