Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet i lønnsoppgjøret på HUK-området

Virke og YS-forbundene på HUK-området har kommet til enighet i årets lønnsforhandlinger. Resultatet er i tråd med de gjennomførte oppgjørene for stat og kommune.

HUK omfatter virksomheter innen helse, utdanning og kultur, og sorterer under arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Negotia er part i følgende avtaler:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for virksomheter

Partene ble enige om et økonomisk oppgjør som i all hovedsak tilsvarer oppgjørene for stat og kommune. Detaljene gjeldende for de forskjellige tariffavtalene finnes i den vedlagte protokollen.

Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger for Negotias medlemmer tilknyttet Landsoverenskomst for virksomheter, paragraf 26. Disse forhandlingene skal være ferdig innen 31. oktober. 

Protokoll - HUK-oppgjøret 19.06.23

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker