Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalen er det viktigste verktøyet vi har i arbeidslivet!

Tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår. Til forskjell fra individuelle arbeidsavtaler, er tariffavtaler kollektive avtaler som binder flere arbeidstakere. Den bærende ideen i avtaleverket er å utvikle og styrke samarbeidet mellom partene på bedriften. Tariffavtalen gir deg rett til bedre betingelser enn hva lovverket generelt tilbyr. Tariffavtalen består av hovedavtale og overenskomst, og suppleres ofte av en særavtale.  

Nedenfor finner du noen eksempler på innholdet i en tariffavtale:

  • Rett til medbestemmelse, innflytelse og påvirkning
  • Arbeidstidsordninger
  • Velferdspermisjoner med lønn
  • Høyere overtidssatser enn loven
  • Rett til å velge tillitsvalgt
  • Rett til å forhandle lønn
  • Rett til å delta i saker som berører de ansatte og deres arbeidsforhold
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Den femte ferieuken

Hvordan få på plass en tariffavtale?

Ønsker dere å få på plass en tariffavtale må dere danne en klubb og velge en tillitsvalgt. Så snart dette er på plass kan dere begynne å jobbe for å få på plass tariffavtalen. Les mer om "Hvordan få på plass en tariffavtale".

Slik fungerer en tariffavtale

Mange arbeidstakere har tariffavtale på sin arbeidsplass. Hvorfor er det viktig å ha en tariffavtale, og hvilke rettigheter gir den? Les mer om "Slik fungerer en tariffavtale".

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker