Blide og klare. Negotias forhandlingsdelegasjon i Virke-oppgjøret. Fra venstre: 1. nestleder Trond Vegard Sæle, tillitsvalgt (Transcom) Eddy Bengtsen, tillitsvalgt (Imperial Brands) Camilla Røren, rådgiver Kathrine Fosnes Olsen og rådgiver Anne-Lene Gabrielsen (delegasjonsleder). Foto: Terje Bergersen

Forhandlingsoppstart for Virke og Spekter

De sentrale lønns- og tarifforhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter startet tirsdag 9. april. Kravet er økt kjøpekraft for medlemmene.

På Virke-området har Negotia to overenskomster omfattet av dette oppgjøret – Funksjonæravtalen samt Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP). Funksjonæravtalen har minstelønnstabell som er en del av forhandlingene. I tillegg har den bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger på de enkelte bedriftene. I bedriftene der LTAP er gjort gjeldende foregår lønnsoppgjørene utelukkende lokalt.

På Spekter-området kalles det sentrale oppgjøret for innledende A-dels forhandlinger. B-delsforhandlingene skjer lokalt etter at partene har landet det innledende oppgjøret.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått prisveksten i 2024 til 4,1 prosent. Etter flere år hvor en uventet høy prisutvikling har spist opp lønnstilleggene, er det store forventinger om økt reallønn i årets oppgjør. Frontfagsoppgjøret kom søndag i havn med en økonomisk ramme på 5,2 prosent.

- Sett i lys av den forventete prisstigningen og resultatet av frontfaget, har vi klare forventninger om at årets sentrale oppgjør på Virke- og Spekter-området skal bidra til å gi våre medlemmer økt kjøpekraft, sier Negotias forbundsleder Eirik Bornø.

Fristen for enighet er fredag 12. april på begge avtaleområdene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker