Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Regulering av garantitillegg i Funksjonæravtalen med Virke

Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke er blitt enige om årets garantitillegg.

Tillegget innebærer en heving av øverste trinn (6) i minstelønnssatsene med 8,45 kroner per time. Videre reguleres trinn 5 med 5 kroner per time. Garantitillegget gis med virkning fra 1. februar 2024.

Satsene i minstelønnstabellen (Funksjonæravtalen Negotia-Virke) er etter reguleringen 01.02.24 som følger:

Trinn                                                                     Månedslønn                     Timelønn
Unge arbeidstakere under 16 år                 19 647                                  120,91
Unge arbeidstakere under 18 år                  20 134                                  123,9
Lønnstrinn 1                                                          27 874                                171,53
Lønnstrinn 2                                                          28 012                                172,38
Lønnstrinn 3                                                          28 350                                174,46
Lønnstrinn 4                                                          29 258                                180,05
Lønnstrinn 5                                                          32 468                                199,80
Lønnstrinn 6                                                          39 255                                241,57

Ansatte på sentrallager eller hovedlager                                                  256,75

Årets lønns- og tariffoppgjør mellom Negotia og Virke starter 9. april, og har frist for enighet 12. april.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker