Nyheter

- Den enorme avgiftsøkningen bryter premissene for avalen mellom helsemyndighetene og næringsmiddelindustrien om reduksjon i sukkerforbruket, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett opprettholder regjeringen den høye sukkeravgiften som ble innført fra årsskiftet. Negotia frir til Kristelig Folkeparti for å få reversert avgiftsøkningen.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

I forrige uke behandlet Høyesterett en sak om hvorvidt reisetid i bestemte tilfeller skal regnes som arbeidstid. Avgjørelsen kan få betydning for store deler av arbeidslivet.

Butikkleddet i dagligvarehandelen preges av stor makt på få kjeder. Negotia tror en lov om god handelsskikk vil virke positivt på konkurransesituasjonen. Arkivfoto: Terje Bergersen

I følge avisen Nationen er det i ferd med å bli flertall på Stortinget for en lov om god handelsskikk. - Gledelig nytt om en sak vi har jobbet for lenge, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

- Det styrker oss å møtes "på tvers" i YS-fellesskapet, sier nestleder i Negotia Oslo, Erik Hotvedt (til venstre). Her med kollega Anette Light. I midten Ståle Botn (Parat). Foto: Monica A. Paulsen

Negotia og andre YS-organisasjoner inviterte til felles frokost 1. mai. – Et samlende arrangement som frister til gjentakelse, sier Erik S. Hotvedt i Negotia Oslo.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

I dag ble det klart at medlemmene i YS Privat har stemt ja til resultatet fra forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom YS og NHO.

Diskuterte problemstillinger knyttet til fødselspermisjon for far. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Fredag var Negotia i møte med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Saken gjelder fars rett til å ta full fødselspermisjon.

- Økt kjøpekraft og en ny AFP-modell som gjør at langt færre uforskyldt mister retten til AFP, er viktige resultater i hovedoppgjøret med Virke sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

YS og Virke ble torsdag enige i årets hovedoppgjør. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 2,8 prosent.

Satte fokus på fagbevegelsens historie, trepartssamarbeidet i Norge, og mulighetene det organiserte arbeidslivet gir for dialog og gode løsninger mellom partene. Negotias Mona Hermansen og Kristoffer Lien Heitmann. Foto: Terje Bergersen

Mandag var det premiere for samarbeidet mellom Negotia og Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN). Studentene og deres mentorer fikk en innføring i fagbevegelsen og det organiserte arbeidslivet.

Negotias forhandlingsdelegasjon i hovedoppgjøret mellom YS og Virke. Fra høyre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, rådgiver Anne-Lene Gabrielsen og advokat Inger Olise Skarvøy. Foto: Terje Bergersen

Forhandlingene mellom YS og arbeidsgiverforeningen Virke i årets hovedoppgjør starter med kravoverlevering fredag 20. april.

- Skal du ta et verv må du gjøre noe for medlemmene også. Uten aktivitet svekkes tilhørigheten, sier klubb- og avdelingsleder Henny Eidem. Foto: Terje Bergersen

Det er noen som bare tar ansvar. Som holder trådene sammen i organisasjonen. År etter år. Og som heller ikke roper så høyt om det.

Negotias delegasjon i de sentrale forhandlingene mellom YS og Spekter. Fra venstre: 1. nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og rådgiver Anne Kathrine Nordvang.

Tirsdag 10. april gjennomfører YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter innledende sentrale forhandlinger i årets hovedoppgjør. Se resultater

Fag og opplevelser. På Region Nords møte i Brønnøysund i fjor ble det tid til en frisk utflukt opp i Torghatten. Foto: Terje Bergersen

April er tid for de årlige samlingene i Negotias sju regioner. Medbestemmelse, bedriftsdemokrati og maktforhold på arbeidsplassen, er temaer på programmet i år.

Fant løsning etter maratonmekling. Leder for YS Privat, Vegard Einan (Parat) og Negotia-leder Monica A. Paulsen Foto: Terje Bergersen

YS og NHO er kommet til enighet i meklingen om hovedoppgjøret. Det blir dermed ingen streik.

Ved Riksmeklerens bord. Mekler Mats Wilhelm Ruland øverst ved bordet. NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund midt i bildet og Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen med ryggen til. Foto: Terje Bergersen

Meklingen mellom partene på NHO-området går inn i sluttfasen. Frist for enighet er lørdag 7. april kl. 24.00.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

I mai innføres nye lovregler som gir strengere krav til håndtering av personopplysninger. Det berører blant annet medlemsorganisasjoner som Negotia.

Negotias delegasjon i NHO-oppgjøret: Forbundsleder Monica A. Paulsen (midten), assisterende forhandlingssjef Nils Blomhoff og rådgiver Kathrine Fosnes Olsen. Foto: Terje Bergersen

Hvis YS og NHO ikke blir enige innen meklingsfristen, går seks tusen ansatte i blant annet busselskaper, matvareindustri, media og spedisjon ut i streik fra 8. april. Dette gjelder også Negotia-medlemmer.

Forberedelser til de lokale lønnsforhandlingene. Her rådgiver Anne Kathrine Nordvang på konferansen i Skien 2017. Foto: Terje Bergersen

Kom og få en faglig oppdatering før årets lokale lønnsforhandlinger. Velg blant 17 konferanser godt spredt over hele landet.

Brudd i NHO-oppgjøret – mekling etter påske. Negotia-leder Monica A. Paulsen og leder for YS Privat, Vegard Einan (Parat). Foto: Terje Bergersen

Torsdag 22. mars ble det brudd mellom YS og NHO i årets hovedoppgjør. Partene møtes hos Riksmekleren etter påske. Dermed øker faren for storstreik i april.

Negotia og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantiordningen. Resultatet innebærer 0,75 kroner i generelt tillegg og en ekstra økning av trinn 6 i minstelønnstabellen.

Fagmannen på serverdrift gikk løs på sertifiseringsstudier, avla eksamen og beholdt jobben. Foto: Terje Bergersen

Negotia-medlem Øyvin Lyche Stray sto på overtallighetslista da bedriften skulle nedbemanne. Formell etterutdanning reddet han ut av den vanskelige situasjonen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker