Medlemskontingent

 

Negotia har en medlemskontingent som er svært konkurransedyktig sammenliknet med andre arbeidstakerorganisasjoner. 

Kontingentsatser for 2018:

0 – 51 % stilling

  216 kroner per måned

51 – 76 % stilling

  324 kroner per måned

76 – 100 % stilling   

  432 kroner per måned

NB! Salgsagenter betaler 432 kroner per måned.

Fagforeningskontingent inntil 3.850 kroner (2018) er fradragsberettiget på selvangivelsen. Beløpet justeres årlig i forbindelse med vedtatt statsbudsjett. Så lenge personnummeret ditt er registrert hos oss, vil fradraget komme automatisk på din selvangivelse. Er du på trekk, rapporterer arbeidsgiver. 

Har du spørsmål knyttet til stillingsprosent? Kontakt vårt medlemsregister på tlf.: 815 58 100 eller epost: medlem@negotia.no

Negotia tilbyr følgende betalingsformer

Trekk via lønn: Husk å sjekke lønnsslippen din for å påse at du faktisk trekkes for kontingent.

Avtalegiro: Tegnes i nettbanken din.

E-faktura: Tegnes i nettbanken din

Negotia anbefaler alle som betaler kontingenten selv å opprette avtalegiro eller e-faktura i nettbanken for automatisk trekk/tilsendelse av kontingenten. Da vil du unngå fakturagebyr på kr 50,- som innføres fra januar 2018.

Har jeg rett til fritak for medlemskontingent?

Hvis du blir arbeidsledig, permittert eller av andre grunner er uten inntekt en periode, kan du søke om kontingentfritak. All dokumentasjon som gjelder fritak sendes medlem@negotia.no

Ved permittering eller oppsigelse, kan du søke om stønad for ventetidenSøknadskjema finner du her. Les mer om dokumentasjonen i selve søknadsskjemaet.

NB! Det gis ikke støtte for ventetid til dem som melder seg inn etter at: permitteringsvarsel er gitt, oppsigelse er sendt eller dersom det er selvforskyldt. 

Du vil kunne få kontingentfritak på følgende vilkår:    

Kan jeg sette medlemskapet på "vent"?

Negotia har ingen ordning for å "fryse" medlemskapet. Du må selv ta stilling til om du vil melde deg ut for en periode. Ved gjeninnmelding vil du få ny tre måneders karenstid for fulle juridiske rettigheter.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler