Arbeidslivspartene og myndighetene signerte ny fireårig IA-avtale 18. desember. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med avtaledokumentet. Første nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud bak til venstre. Foto: Liv Hilde Hansen.

Ny IA-avtale på plass

Partene i arbeidslivet signerte tirsdag en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Den nye IA-avtalen gjelder for perioden 2019-2022, og har to hovedmål: Det ene er at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Det andre handler om å redusere frafallet fra arbeidslivet.

Nedslagsfeltet til avtalen utvides også. I motsetning til i dag, gjøres IA-avtalens virkemidler i prinsippet tilgjengelig for hele arbeidslivet, og ikke bare avtalepartene.

Vektlegger forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Første nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, er fornøyd med at den nye avtalen vektlegger forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

- For oss har det vært viktig at IA-avtalen skal være et godt verktøy ute på arbeidsplassene og at oppmerksomheten rettes mot hvordan de konkrete arbeidsprosessene kan organiseres bedre. Det har vi fått til med denne avtalen, sier Skjæggerud og legger til:

- Vi har også sett at utfordringene rundt sykefravær og frafall fordeler seg ulikt. Selv om det har blitt satt et nasjonalt mål på reduksjon i sykefravær, er partene enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har de største utfordringene og det største potensialet for endring. Etablering av bransjeprogrammer er et ledd i dette, sier Skjæggerud.

Ingen endringer i sykelønnsordningen

YS er også fornøyd med at regjeringen har skrevet under på at det ikke blir foreslått endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden.

- Vi kan gjerne ha en faglig og grundig diskusjon rundt de ulike sidene ved sykelønn og andre ytelser, men denne må være forankret hos partene. Derfor er jeg glad for at regjeringen gir denne garantien. Et godt IA-arbeid lokalt fordrer samspill mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Avtaleteksten presiserer at godt partssamarbeid lokalt er en forutsetning for å lykkes, understreker Hans-Erik Skjæggerud.

Negotia-leder Monica A. Paulsen, som også er andre nestleder i YS, uttrykker tilfredshet med at ny IA-avtale er kommet på plass.

- Det er viktig med et forpliktende samarbeid mellom arbeidslivets parter, for å forebygge sykefravær og bidra til økt jobbnærvær. Det er gjort en del endringer i avtalen sammenliknet med de foregående. Det som er viktigst for oss som organiserer i privat sektor, er at virkemidlene nå blir gjort tilgjengelig for alle.

Myndighetene og partene oppfordrer dagens IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet egenmelding. Andre arbeidsgivere gis en plikt til å drøfte utvidet rett til egenmelding med sine tillitsvalgte.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker