- At den lovfestete obligatoriske tjenestepensjonen utelater opptjening på lønn opp til 1G, slår svært negativt ut for dem med lavest inntekter, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen.

Vil jobbe for opptjening av pensjon fra første lønnskrone

Fagforeningene må prioritere innsatsen for bedre pensjonsordninger. Det viser ferske tall fra YS Arbeidslivsbarometer.

I undersøkelsen sier sju av ti arbeidstakere at fagforeningene bør prioritere høyt å jobbe for gode pensjonsordninger.

- Dette bekrefter at oppmerksomheten om pensjon er stor blant norske arbeidstakere. Og man ser behov for at noen tar ansvar for å utvikle bedre ordninger, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun viser til at den samme holdningen har gjort seg gjeldende over tid.

- Jeg tror nok dette både er tegn på en erkjennelse av at pensjon er viktig, og at man trenger fagforeningene for å kjempe fram bedre ordninger. Vi så det også i årets hovedoppgjør, hvor det ble satt søkelys på pensjonsopptjening fra første lønnskrone, sier Paulsen.

Sammen med andre organisasjoner jobber Negotia nå for å få på plass en ny tjenestepensjonsordning. Innskudd fra første krone er et sentralt krav. I dagens obligatoriske tjenestepensjon er de første 96.883 kronene (1G) unntatt fra opptjening.

- Målet er å sikre en pensjon det er mulig å leve av, og hvor man opprettholder en akseptabel livskvalitet. Pensjonsopptjening fra første krone vil ha stor betydning, særlig for dem med lavest inntekt.

- I tillegg er det viktig for å utjevne kjønnsulikhet. Kvinner har i større grad enn menn deltidsstillinger og mange kvinner jobber innen service- og butikkyrket der det er lave pensjonsinnskudd. Vi er ikke tjent med en ordning som utelater pensjonsopptjening for deler av inntekten, sier Negotias forbundsleder.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker