Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Nyheter i arbeidsmiljøloven fra 2019

Forutsigbarhet for lønn og stillingsomfang ved fast ansettelse, er blant nyhetene som innføres i arbeidsmiljøloven fra årsskiftet.

Fra og med 1. januar 2019 trådte følgende endringer i arbeidsmiljøloven i kraft:

  • Det innføres en definisjon av begrepet fast ansettelse. I tillegg innføres en hovedregel om at man ikke kan ansettes fast uten at arbeidsavtalen angir stillingsomfang. Dette medfører at man nå ikke kan ansette fast uten garantilønn.
  • Det er inntatt i lovteksten at den ansatte skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsinnhold. Dette innebærer at den ansatte må ha en stillingsbrøk tilsvarende det bedriften reelt sett har behov for. Dette skal igjen sikre den ansatte forutsigbarhet for lønn og arbeidsomfang.
  • Endringen medfører imidlertid ikke at man har krav på 100 prosent stilling. Stillingsprosent må uansett fastsettes etter bedriftens behov for arbeidskraft, slik det har vært tidligere.
  • Det innføres også krav om at dersom arbeidet skal utføres periodevis skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
  • Vilkårene for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak på grunnlag av lokal avtale med tillitsvalgte, jf. § 14-12 andre ledd, er endret slik at kun virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett* etter arbeidstvistloven kan inngå slik avtale. Dette innebærer en begrensning i lovgivningen. Det er gitt overgangsregler i forbindelse med lovendringen.
  • Det innføres en presisering av treårsregelen ved midlertidig ansettelse og midlertidig ansettelse på flere grunnlag i kombinasjon.
  • Fortrinnsretten for deltidsansatte styrkes, ved at det blir åpning for at deltidsansatte også kan ha fortrinnsrett til bare en del av en utlyst stilling.
  • Statusen til tvisteløsningsnemndas avgjørelse endres, ved at loven nå fastslår at avgjørelsene skal ha samme rettskraft som dommer avsagt av domstolene. Tvisteløsningsnemnda er et lavterskeltilbud for løsning av enkelte tvister i arbeidsforhold, blant annet spørsmål om fortrinnsrett. **

Informasjon om endringene er hentet fra regjeringen.no

Endringer i andre lover:

Fra 1. januar 2019 trer det også i kraft endringer knyttet til lønnsplikt ved permittering, beregning av dagpenger og sykepenger.

Du kan lese mer om alle lovendringene på regjeringen.no

Se også artikkel i Negotia magasin om endringene knyttet til fast ansettelse og garantilønn.

-------------------------

* Fagforening med innstillingsrett til Arbeidsretten er i praksis et fagforbund med minst 10.000 arbeidstakere som medlemmer. Negotia er en fagforening med innstillingsrett.

** Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2006 for å avgjøre tvister etter arbeidsmiljøloven. Nemndas myndighetsområde ble utvidet fra 1. januar 2018 til også å omfatte saker som tidligere ble behandlet i Bedriftsdemokratinemnda. Tvisteløsningsnemnda behandler ellers saker om stillingsbrøk tilsvarende faktisk arbeidstid, fleksibel arbeidstid, permisjoner, fortrinnsrett, fritak fra nattarbeid, redusert arbeidstid og fritak fra overtidsarbeid og merarbeid.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker