- Det er viktig at Negotia er til stede i alle foraene hvor vi kan representere medlemmene våre, og i tillegg bidra til godt samarbeid i YS, sier Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Bornø ny nestleder i YS Privat

Negotias første nestleder Eirik Bornø er nylig valgt til ny første nestleder i YS Privat. – En posisjon som gir oss viktig innflytelse i YS, sier han.

YS-Privat er en forhandlingssammenslutning med ansvar for blant annet tariffspørsmål og avtalerevisjoner i YS-fellesskapet. Styret består av representanter fra forbundene med medlemmer i privat sektor. Det vil si: Negotia, Parat, Yrkestrafikkforbundet, Safe, Finansforbundet og Delta.

- Negotia har i mange år vært det største YS-forbundet i denne sektoren. Vår ambisjon er å være i førersetet som organisasjon for ansatte i private virksomheter, sier Eirik Bornø.

Den nye første nestlederen i YS Privat overtar posisjonen etter Monica A. Paulsen, som nå er Negotias forbundsleder. Bornø mener posisjonen er svært viktig for innflytelsen på tariffarbeidet YS.

- Det er YS Privat som utarbeider krav og gjennomfører forhandlingene innenfor de tariffområdene der sektoren sitter med partsforholdet til avtalene. Sektorstyret er øverste myndighet og leder arbeidet i henhold til vedtekter og overordnete avgjørelser, sier Eirik Bornø, og legger til:

- Det viktig at vi er til stede i alle foraene hvor vi kan representere medlemmene våre, og i tillegg ivareta forbundenes interesser, utvikle YS-fellesskapet og etablere praktiske samarbeidsformer internt og eksternt.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker