Nyheter

En livsforsikring er ikke noe du tegner for deg selv, men for dem du er glad i. YS livsforsikring gir en engangsutbetaling til dine etterlatte, dersom du skulle falle fra.

- Medlemmene følges opp slik at endringene skjer mest mulig skånsomt og i tråd med lov- og avtaleverket, sier Negotia-nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

De to store IKT-selskapene IBM og TietoEVRY gjør endringer i sin partnerskapsavtale. - Dette betyr at 130 ansatte i Norge blir berørt, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

- Vi blir oppbrakt over at en arbeidsgiver utnytter sine permitterte til å utføre ulønnet arbeid ved å kalle dette for dugnad, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

De siste dagers oppslag om å utnytte permitterte arbeidstakere til frivillig ulønnet arbeid, er mildt sagt et grovt brudd på avtaler fremforhandlet av partene i arbeidslivet.

- Jeg savner blant annet mer satsing på grønne prosjekter vi har spilt inn for de store næringene som olje og gass, kraftbransjen og maritim virksomhet. Tiltakene fra regjeringen burde vært mer offensivt innrettet for å skape arbeidsplasser for framtiden, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Regjeringen presenterte fredag en ny pakke for Norges vei ut av koronakrisen. – Det finnes bra ting i denne pakken, men vi savner blant annet en mer framtidsrettet satsing på de store næringene, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med mine nye kolleger i arbeidslivsavdelingen som jeg skal lede, og med administrasjonen og Negotia for øvrig, sier Thea Wessel Jørgensen. Foto: Terje Bergersen

Thea Wessel Jørgensen (45) er ansatt som ny leder for arbeidslivsavdelingen i Negotia, med tiltredelse 1. september. Hun kommer fra stilling som forhandlingssjef/seksjonsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Hva kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser? Og hvilke roller har tillitsvalgte, ansatte og ledere? Bli med på webinar onsdag 27. mai klokken 12.00-13.00.

Tilstrekkelig avstand mellom arbeidsplassene er et krav når kontorene skal åpne igjen. I tillegg er det blant annet viktig med gode løsninger for håndhygiene og tilrettelegging for risikoutsatte grupper. Foto: Mostphotos

Negotia får en del spørsmål fra medlemmer om tilbakeføring til kontorhverdagen. Hva må være på plass? Og når kan arbeidsgiver bestemme det?

I et brev til Finanskomiteen på Stortinget ber Negotia-leder Monica A. Paulsen om ekstraordinære tiltak for å sikre olje- og gassnæringen gjennom koronakrisen.

Hvilke rettigheter har den enkelte når bedriften skal nedbemanne? Velkommen til webinar onsdag 20. mai klokken 12.00.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

YS mener den viktigste oppgaven nå er at de arbeidsledige og permitterte får sikret inntekten sin, og at de kommer raskt tilbake i jobb.

- Mange av våre medlemmer er nå i en krevende situasjon og trenger all den støtten og alle mulighetene vi kan gi dem for å styrke kompetansen. Derfor stiller vi oss fullt og helt bak delingsdugnaden, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Organisasjoner og store selskaper går nå sammen om en delingsdugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Negotia er blant dem som stiller seg bak prosjektet.

Jobbveiviseren kommer i en forbedret utgave der den kompetansen man har tilegnet seg gjennom både arbeidserfaring og formell utdanning samles på ett sted. Foto: AdobeStock

Fra 1. juni relanseres medlemstjenesten Jobbveiviseren med nye funksjoner. Dermed blir dette verktøyet for kartlegging av kompetanse enda mer komplett.

Når det er 30 kuldegrader og vinterstormen herjer – og huslyet er en trekkfull fangsthytte på 20 kvadrat … Overvintring i isødet på Svalbard krever sin kvinne! Foto: Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørby.

Forbundsstyremedlem Hilde Fålun Strøm og ekspedisjonsmakker Sunniva Sørby forteller om sin ni måneder lange overvintring i isødet på Svalbard. Om spektakulære opplevelser og erfaringer gjennom mørketid og isolasjon.

- Vi må være på ballen slik at tiltakspakkene treffer best mulig. Og mer enn noen gang er det viktig at vi bruker partssamarbeidet aktivt, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen, som også er 2. nestleder i YS. Foto: YS/Scanpix

I sine innspill til revidert nasjonalbudsjett framhever YS viktigheten av å sikre aktivitet i økonomien i den fasen vi nå går inn i. Negotia støtter opp og peker på privat sektor som den mest sårbare.

Fangsthytta Bamsebu. Foto: Hilde Fålun Strøm

Forbundsstyremedlem Hilde Fålun Strøm og ekspedisjonsmakker Sunniva Sørby kom nylig hjem til Longyearbyen etter ni måneders overvintring i isødet på Svalbard. Bli med på en webinar-reise med spektakulær natur, klima og isolasjonens virkning i fokus. Torsdag 7. mai klokken 16.00-17.00.

- Unge arbeidstakere har ikke hatt tid til å opparbeide noen økonomisk buffer, og i tillegg er de ofte de første som permitteres, sier Trond Vegard Sæle, leder for Negotia Ung. Foto: Terje Bergersen

Det kan drøye for permitterte med å få de 18 dagene med full lønnskompensasjon fra staten, fordi NAV ikke har søknadsskjemaet klart. – Dette begynner å haste nå, sier Trond Vegard Sæle, leder i Negotia Ung.

- Våre medlemmer er unge folk, og læring og utvikling er en kjerne i det vi holder på med. Et stort og langvarig hull i aktiviteten får konsekvenser på sikt, både internt og eksternt, sier Håkon Skahjem i Norges Bygdeungdomslag. Foto: Terje Bergersen

- Vi er en organisasjon som bygger styrke ved at mennesker møtes. Når vi ikke kan det, så gjør det noe med oss på sikt, sier Håkon Skahjem i Norges Bygdeungdomslag.

Arkivfoto: Terje Bergersen

Det er fagbevegelsen – med sine medlemmer – som har gått i bresjen for å få på plass den velferden vi alle nyter godt av i dag.

Litt færre møter på pc-en når arbeidshverdagen så smått normaliserer seg? Arbeidstilsynet gir råd om hvordan ansatte kan returnere til kontorlokalene på en trygg måte. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Hvilke vurderinger og tiltak må gjøres den dagen folk skal ut av hjemmekontorene og tilbake på arbeidsplassen? Arbeidstilsynet har utarbeidet noen gode råd.

Developed by Aplia- Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.