- Det var på tide med en økning av kilometergodtgjørelsen, men vi mener også at den skattebelagte delen av satsen bør fjernes, sier Negotia-nestleder Trond Vegard Sæle. Foto: Privat

Økning av kjøregodtgjørelsen fra årsskiftet

Partene i staten har kommet til enighet om særavtalen som regulerer dekning av utgifter i forbindelse med tjenestereiser. Enigheten innebærer blant annet en økning av kilometersatsen for bruk av privatbil i jobben.

Statens reiseregulativ benyttes i stor grad også i private virksomheter. De nye satsene som gjelder fra 1. januar 2023, er derfor godt førjulsnytt for mange Negotia-medlemmer.

Kjøregodtgjørelsen oppjusteres fra 4,03 til 4,48 kroner per kilometer, dvs. en økning på 45 øre eller rundt 11,2 prosent. Den skattefrie delen av kilometersatsen holdes uendret på kr 3,50 også i 2023.

Partene i staten er også blitt enige om økte satser for kost på reise. Se oppstillingen nedenfor.

Har stått bom stille

Mange av Negotias medlemmer har slitt med økte utgifter i forbindelse med kjøring i jobb på grunn av de stigende bensin- og strømprisene. Det er vanlig at bedrifter i privat næringsliv følger statens satser for reise- og kjøregodtgjørelse. Mens prisen på drivstoff har steget kraftig har imidlertid satsene for kjøregodtgjørelse stått bom stille, noe som har ført til tap for dem som bruker privatbilen i tjeneste.

- Negotia har vært tydelig på at satsen må økes, sånn at folk ikke må betale for å jobbe. Når renta stiger og alt blir dyrere betyr det mye for en vanlig arbeidstaker å få dekket utgiftene til kjøring i jobb fullt ut. Vi mener også at den skattebelagte delen av kjøregodtgjørelsen må vekk. Det er ikke rimelig å betale skatt av en godtgjørelse som skal dekke konkrete utgifter, sier Trond Vegard Sæle, 2. nestleder i Negotia.

- Fortsatt for lav til å dekke faktiske utgifter

Sæle jobber selv som selger, og representerer en yrkesgruppe hvor Negotia organiserer i stort omfang.

– Mange av Negotias medlemmer har meldt inn at kilometergodtgjørelsen ved bruk av egen bil har vært for lav i forhold til hva det faktisk koster å bruke bilen i jobbsammenheng. Satsen har stått uendret i flere år. Derfor er det gledelig at det nå endelig kommer en økning, selv om den fortsatt er for lav til å dekke de reelle utgiftene.

Den aktuelle særavtalen regulerer flere andre forhold i forbindelse med jobbreiser, blant annet kost/diettgodtgjørelse. Her er de viktigste endringene:

Bruk av egen bil
Ny sats for kilometergodtgjørelse fra 01.01.23: 4,48 kroner per km. (Opp fra kr 4,03).

Utgifter til kost
Arbeidstaker får dekket utgifter til kost på reise over 15 km og som varer utover 6 timer. Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter følgende satser:

a. For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med 872 kroner (opp fra 825).

b. For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med 342 kroner (opp fra 324)

c. For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 637 kroner (opp fra 603)

d. For reiser som varer ut over hele døgn dekkes kost etter b. eller c.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker