Illustrasjon: AdobeStock

Pensjon er like viktig som lønn!

WEBINAR: Når du blir pensjonist mottar du ikke lenger lønn, men lever av pensjonen du tjente opp som yrkesaktiv. Har du oversikt over hva slags ordninger du er omfattet av? Bli med oss på webinar tirsdag 6. desember.

Hvor god pensjonen din blir avhenger av flere ting, og det er viktig å ha kunnskap og bevissthet om dette. Da kan du gjøre gode valg som sikrer økonomien i alderdommen.

Det har vært flere endringer i lover og innretninger de senere årene, som bidrar til usikkerhet og manglende oversikt knyttet til pensjon. Uttakstidspunkt, egen sparing, gebyrer, risiko og reservasjon av pensjonskapitalbevis … Lista over forhold som påvirker oss på dette området er lang.

På dette webinaret gir vi deg en veiviser i aktuelle grep du kan ta for møte pensjonstilværelsen på en best mulig måte. Og for å få mest mulig ut av timen, anbefaler vi at du forbereder deg på følgende i forkant:

  • Logg inn på Din pensjon hos NAV Pensjon. Her kan du beregne og få oversikt over framtidig pensjon, også på ulike uttakstidspunkter med og uten AFP. Alternativt kan du logge deg inn på Norsk Pensjon. Begge nettsteder krever innlogging med Bank-ID
  • På nettsiden til Norsk Pensjon (reservasjonsportalen) kan du se gebyrene som du eller arbeidsgiveren din betaler.
  • Sjekk om det finnes tariffavtale i bedriften din – dette er et vilkår for å motta AFP.
  • Sjekk arbeidsgivers tjenestepensjon. Be HR eller personalavdelingen om innsikt i vilkårene som gjelder på din arbeidsplass.
  • Sjekk medlemstilbudet YS Pensjon

Webinaret holdes tirsdag 6. desember klokka 12.00-13.00

Forelesere er:
Nina Møglestue, spesialrådgiver i Negotia
Selma Smeby Lium, advokat i Negotia

Påmelding her

VELKOMMEN!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker