Nyheter

YS viser sin støtte til Ukraina i forbindelse med inntektspolitisk konferanse i mars. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Negotia benytter årets 1. mai til å markere solidaritet med det ukrainske folket. - Russland må respektere folkeretten og stanse krigshandlingene nå, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i sin videohilsen i anledning dagen.

Foto: Terje Bergersen

Lønnsoppgjøret ute på bedriftene er i gang eller står for døra. I Negotias lønnshåndbøker finner du de praktiske tipsene du trenger til forberedelse og gjennomføring.

- Hele og faste jobber til dem som ønsker det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Heltidsstilling er viktig for folks mulighet til å forsørge seg selv, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen går inn for lovendringer som vil styrke ansattes rett til hele og faste jobber, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Fra kravoverrekkelsen mandag 4. april. Delegasjonen til Negotia og YS til høyre, Virke-delegasjonen til venstre. Nå er det pause i forhandlingene. Foto: Terje Bergersen

Negotia har valgt å ta en pause i tariffoppgjøret med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Partene har forhandlet siden mandag 4. april.

Leder for Spekter, Anne-Kari Bratten (til venstre) og leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Liv Hilde Hansen

Medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 7 800 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt.

Negotias delegasjon i Spekter-oppgjøret, fra venstre: 1. nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin. Foto: Liv Hilde Hansen

Oppgjøret mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter startet tirsdag. Negotia er deltakende på vegne av sine medlemsgrupper på dette tariffområdet. Hovedkravet er økt kjøpekraft for medlemmene.

Negotia-rådgiver og forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen overleverer tariffkravene i årets hovedoppgjør til Torgeir Kroken, forhandlingsleder Virke. Foto: Terje Bergersen

Årets tarifforhandlinger mellom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke startet mandag. Både lønn og avtaletekster skal forhandles.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fra 20. april til 3. mai holder Negotia årets lønnskonferanser. I år tas den gode tradisjonen med regional gjennomføring opp igjen. Nå er det klart for påmelding.

Nei, dette er ikke en aprilspøk. Her har du rett og slett et knalltilbud på tannhelseforsikring. Obs! Kampanjeperioden er begrenset.

- Pandemiens tiltak og nedstengninger har i europeisk målestokk forverret situasjonen til mange unge, sier Negotia-nestleder Trond Vegard Sæle som også er president i UNI Youth Europa. Denne uka holdt han innlegg på en høringskonferanse i Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EESC). Foto: Terje Bergersen

Mandag denne uka holdt Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle innlegg for Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EESC) om unges deltakelse i det europeiske arbeidsmarkedet.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Nylig kom den oppdaterte forskriften med de nye reglene for hjemmekontor. – Selv om regjeringen nå tar viktige grep for å tydeliggjøre grensene mellom arbeidsdag og fritid på hjemmekontor, viser den berøringsangst for mange av de viktige spørsmålene vi har stilt i høringsprosessen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

- Arbeidslivet er en viktig arena for å oppnå framskritt i likestillingen. Derfor er det også viktig at vi som fagforening engasjerer oss på dette området, og at YS synliggjør temaet gjennom den årlige prisen, sier Tina Riise Gjøen. Foto. Marte Gloppestad

Negotia-tillitsvalgt Tina Riise Gjøen (35) er nylig valgt inn som medlem av juryen for YS' Likestillingspris. – Dette er et verv jeg går til med stolthet og glede, sier hun.

SJEKKPUNKT. Negotia inviterte tillitsvalgte fra et utvalg medlemsklubber til diskusjon og planlegging foran årets lønns- og tariffoppgjør. Fra venstre: Rådgiver Anne-Lene Gabrielsen, forbundsleder Monica A. Paulsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin. Foto: Terje Bergersen

Når det er hovedtariffoppgjør – som i år – skal både avtaletekster og lønn på forhandlingsbordet. Onsdag og torsdag denne uken var 60 tillitsvalgte samlet for å diskutere strategien. Konferansen markerte også sin avsky mot Russlands invasjon av Ukraina.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia og arbeidstakerorganisasjonen Virke har kommet til enighet om årets garantiregulering. Trinnene 5 og 6 i minstelønnstabellen heves begge med 5 kroner per time.

Over tusen mennesker møtte opp på Youngstorget i Oslo til solidaritetsmarkeringen for Ukraina. Foto: Terje Bergersen

– Den norske fagbevegelsen står skulder ved skulder med det ukrainske folk, sier YS-leder Erik Kollerud. Tirsdag markerte norsk og internasjonal fagbevegelse sin støtte til Ukraina. YS, LO og Unio gikk sammen om en solidaritetsmarkering på Youngstorget i Oslo.

- Dette gjør vi for å vise vår avsky til Putin-regimets angrep på Ukraina, og støtte det ukrainske folket og den ukrainske fagbevegelsen, sier YS-leder Erik Kollerud, som også skal holde appell på Youngstorget. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Tirsdag 15. mars markerer internasjonal fagbevegelse sin støtte til Ukraina. - Dette gjør vi for å vise vår avsky til Putin-regimets angrep, sier YS-leder Erik Kollerud.

Gode avtaler innen forsikring, bank og pensjon, er blant de lønnsomme medlemsfordelene du har tilgang til som medlem i Negotia og YS. Illustrasjonsfoto: NTB

I tillegg til den faglige kjernevirksomheten som handler om trygghet og innflytelse på arbeidsplassen, tilbyr Negotia en rekke økonomisk gunstige fordeler til deg som er medlem. Har du gjort deg kjent med mulighetene?

Arkivfoto fra tidligere tariffkonferanse. Foto: Terje Bergersen

Negotia holder sin årlige tariffkonferanse for tillitsvalgte 16. og 17. mars. Det er fortsatt noen ledige plasser. Først til mølla …
OBS! KONFERANSEN ER NÅ FYLT OPP.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Uønsket seksuell oppmerksomhet er fortsatt et problem i norsk arbeidsliv. Og kvinner er soleklart mest utsatt. – Kvinnedagen 8. mars gir en god anledning til å løfte dette viktige temaet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

YS gir 300 000 kroner til ITUCs internasjonale solidaritetsfond for Ukraina. Her fra markering i forbindelse med inntektspolitisk konferanse 1. mars. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

- Vi står i solidaritet med det ukrainske folkets lidelse i denne mørke tiden. På vegne av våre medlemmer har Negotia derfor bidratt med 30 000 kroner til Røde Kors' humanitære bistand i Ukraina, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker