Enighet i HUK-oppgjøret - del 2

Virke og YS-forbundene på HUK-området har kommet til enighet om lønn og revisjon av de gjenstående avtalene.

HUK omfatter virksomheter innen helse, utdanning og kultur. Negotia er part i flere avtaler på dette området.

Resultatet innebærer blant annet følgende:

  • Det gis generelt tillegg fra 12.000 til 16.100 kr.
  • Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet heves fra 1. mai 2022.
  • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsplassering gis et generelt tillegg på 2,6 prosent.

Videre er det avtalt at det skal forhandles lokalt innenfor en ramme på 0,85 prosent av lønnsmassen. Disse forhandlingene skal være avsluttet innen 16. desember, og tilleggene som oppnås skal gis med tilbakevirkende kraft fra 1. mai i år.

Protokoll 15.11.22 - HUK-oppgjøret 2022 - Del 2

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker