- Mange av våre klubber har oppnådd gode resultater for medlemmene i årets lønnsforhandlinger. Jeg er stolt over alle våre dyktige tillitsvalgte, sa forbundsleder Monica A. Paulsen da hun åpnet landsmøtet fredag. Foto: Terje Bergersen

- I takt med endringene i samfunnet

LANDSMØTET 2022. - Negotia er et moderne forbund som skal fortsette å levere et godt tilbud til medlemmene, i takt med endringene i samfunnet rundt oss. For å sikre et godt arbeidsliv må vi ta grep nå, for å møte det som kommer i tiden framover.

Tekst og foto: Terje Bergersen

På denne måten slo forbundsleder Monica A. Paulsen an tonen under sin åpningstale til Negotias landsmøte på Gardermoen fredag. Hun understreket at den krisepregete tiden vi har bak oss og fortsatt er inne i, viser at det nødvendig å ruste seg for endringer. Og hun lovet at Negotia har ambisjoner om å påvirke utviklingen i arbeidslivet og samfunnet i stadig større grad, til beste for medlemmene.

Stolt over de tillitsvalgte

Paulsen roste de tillitsvalgte for den store innsatsen de hver dag gjør for medlemmene ute i virksomhetene.

- Mange av våre klubber har oppnådd gode resultater for medlemmene i årets lønnsforhandlinger. Basert på det som er rapportert inn, ser vi at våre tillitsvalgte har forhandlet fram rammer med et snitt på over 4 prosent, som er godt over frontfaget (3,7 prosent). Og mange klubber har også oppnådd lønnsresultater langt over dette.

Hun poengterte at Negotias medlemmer i gjennomsnitt også har hatt en god lønnsutvikling sett over tid.

- Negotias medlemmer har hatt en lønnsutvikling over snittet i privat sektor de siste årene, og bedre enn andre funksjonærer i NHO-området. Jeg er stolt over at Negotia har så gode tillitsvalgte som kjemper for lønna vår.

Bistand i høyt tempo

Forbundslederen viste til at administrasjonen kontinuerlig løser saker for medlemmene i et høyt tempo. I løpet av året er over 3500 forskjellige spørsmål svart opp av arbeidslivsavdeingen. De mest vanlige temaene medlemmene tar opp er lønn, pensjon, arbeidstid og oppsigelse.

Arbeidet for medlemmenes interesser foregår også på politisk nivå overfor myndighetene.

- Vi har krevd etter- og videreutdanning innen IKT og jobbet mot utflagging av arbeidsplasser i maritim industri. Og vi har ropt høyt varsko når de store dagligvarekjedene vil bruke makta si til å utradere hele yrkesgrupper i mat- og drikkevarebransjen.

- Vi har tatt kampen for de sakene som våre tillitsvalgte ikke kan vinne på egenhånd, gjennom å snakke om grensehandel, skatt på firmabil og størrelsen på kjøregodtgjørelse – for å nevne noe. Sånn bidrar det politiske arbeidet i Negotia direkte til en bedre arbeidshverdag for medlemmene våre, sa Paulsen.

Kunstig intelligens – og andre utfordringer

Så rettet forbundslederen blikket mot noen av utfordringene som vil prege arbeidslivet i tiden framover.

- Tidligere i høst lanserte vi vår veiviser for kunstig intelligens (KI) på arbeidsplassene. Den har vi hatt med oss NITO, Finansforbundet og Digital Norway på å lage. Vi mener det er vår plikt å tenke på de utfordringene som arbeidstakerne kommer til å møte. Teknologisk innovasjon har selvsagt alltid vært en del av arbeidslivet, men det som er nytt er at endringene skjer i et helt annet tempo enn før.

- Om vi skal ta opp kampen for arbeidstakernes rettigheter i møte med teknologigigantene, må vi være i front på denne utviklingen. Derfor har vi jobbet med temaet kunstig intelligens helt siden 2017, og vi er utrolig stolte over at vi har fått med oss så viktige premissleverandører i kompetanseopplegget vi nå lanserer.

Negotia har også satt det grønne skiftet på dagsordenen gjennom et bærekraftutvalg som ble nedsatt i henhold til landsmøtets vedtak i 2020 om at dette temaet skulle prioriteres. Arbeidet er konsentrert særlig om tre av FNs bærekraftmål; anstendig arbeid, likestilling og klimatiltak.

Organisasjonsutvikling

Med de to koronaårene vi har bak oss og tiden vi er inne i nå, med krig i Europa, et energimarked som løper løpsk og priser som stadig når nye topper, er det tydeligere enn noen gang at tilpasningsdyktighet er viktig for oss alle.

Forbundsleder Paulsen understreket at dette ikke minst gjelder fagbevegelsen og Negotia, og rettet dermed fokuset mot en av sakene på landsmøtets dagsorden.

- Vi jobber nå med et stort løft for Negotias organisasjon, hvor vi vil sikre mer aktivitet ute i klubbene og mer demokratisk forankring. Vi må ha en struktur som sikrer kompetente tillitsvalgte, aktivitet og rekruttering ute på bedriftene, og som gjør det lett å løfte fram talenter i organisasjonen vår.

- Det er våre medlemmer og våre framtidige medlemmer vi må ha lengst framme når vi nå skal diskutere hva som gagner oss som forbund aller best. Dette kommer vi tilbake til senere på landsmøtet, hvor forbundsstyret har lagt opp til en viktig diskusjon, sa Negotia-leder Monica A. Paulsen. 

Hele landsmøtet kan følges av medlemmer via strømming

FAKTA
Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av forbundsstyrets ni medlemmer pluss 80 tillitsvalgt-delegater fra klubb- og avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er komitémedlemmer på plass, Negotia Ung, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker