Medlemmene ved Nasjonalmuseet er blant klubbene som fikk økonomisk støtte fra 3-prosenten i 2023. – Det er viktig med aktivitet som bringer oss nærmere sammen, sier tillitsvalgt Hanne Elsrud (t.h.). De øvrige: Therese Husby (midten) og Cathrine I. B. Grønnerød. Foto: Terje Bergersen

Søk om økonomisk tilskudd til lokal aktivitet for 2024

Aktivitet lokalt i Negotia er viktig for samholdet og styrken i organisasjonen. Økonomisk støtte ytes fra ordningen med 3-prosentmidler. Søknadsfristen i år er 20. desember.

3-prosentordningen er nedfelt i Negotias vedtekter og innebærer at det årlig øremerkes et beløp tilsvarende tre prosent av de totale, budsjetterte kontingentinntektene til forbundet. For 2023 ble det tildelt rundt 3,2 millioner kroner.

Både klubber, avdelinger og regioner kan søke om tilskudd. Søknadene behandles av administrasjonen, og tildelingen foretas av forbundsledelsen.

Aktivitetene det kan søkes om støtte til er mange, for eksempel årsmøte med sosial aktivitet, medlemskveld med faglig tema eller medlemstur. Fellesnevneren er at tiltakene skal bidra til samhold, styrke og gjerne vekst i organisasjonen.

I forbindelse med tildeling av 3-prosentmidlene for 2024, oppfordres søkerne til å tenke kreativt rundt rekruttering og medlemsvekst.

Mer informasjon
Søknad

Fristen for innsendelse av søknad er 20. desember!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker