Nyheter

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Som tidligere gjort kjent er tariffoppgjørene utsatt til høsten på grunn av koronasituasjonen. Dette får konsekvenser også for de lokale lønnsforhandlingene.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Lurer du på hvordan kunstig intelligens (KI) kan påvirke hverdagen og jobben din? Nå er det internasjonalt anerkjente nettkurset Elements of AI tilgjengelig på norsk.

- Nå trenger også vår bransje hjelp, og det er avgjørende at det kommer på plass tiltak som vil sikre næringen og arbeidsplassene den representerer, sier tillitsvalgt Ann-Christin Sand. Foto: Terje Bergersen

Utsettelse av skatt gjennom direkte utgiftsføring og satsing på digital kompetanseutvikling, er blant tiltakene YS krever for å sikre aktiviteten i petroleumssektoren på kort og lang sikt. – Det er bra at YS fronter bransjen på en tydelig måte, sier Negotia-tillitsvalgt Ann-Christin Sand.

Negotia inviterer til pensjons-webinar for medlemmer over 55 år. Første del gjennomføres onsdag 29. april og andre del onsdag 6. mai.

- Her ligger det en mulighet som gjør at kraftbransjen kan være katalysator for en reaktivering av økonomisk virksomhet over hele Norge. Jeg håper virkelig man ser mulighetene vår fornybare kraftbransje kan ha å si for framtiden, sier konserntillitsvalgt Lasse Lundsholt. Foto: Terje Bergersen

Konsernledelsen i Agder Energi foreslår å framskynde prosjekter i kraftbransjen for å sikre aktivitet og sysselsetting i kjølvannet av koronakrisen. – Et utspill vi støtter fullt og helt, sier tillitsvalgt Lasse Lundsholt.

- Det er avgjørende at myndighetene har et langsiktig perspektiv på kompetansedugnaden, og involverer arbeidstakerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle aktører, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Regjeringen gjør det nå mulig å motta dagpenger samtidig som man tar etterutdanning. – Vi er svært glad for at våre innspill er hørt, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Når regjeringen lanserer nye tiltakspakker i forbindelse med koronakrisen, forventer vi å se strategiske grep som sikrer at verdiskapingen og sysselsettingen i norsk industri kommer i gang tidsnok.

- Å få opp verdiskapingen igjen i sentrale næringer som olje og gass, kraftbransjen og maritim industri, vil sikre sysselsettingen og tillegg bidra med inntekter til fellesskapet slik at vi igjen kan bygge opp landets reserver, understreker Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Koronapandemien har satt norsk og internasjonal økonomi kraftig tilbake. – Myndighetenes tiltak framover må rettes mot å restarte viktig norsk industri, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

- Medlemmer som står i fare for å bli permittert må ta opp spørsmålet om medlemskap i bedriftens tjenestepensjonsordning med arbeidsgiver, sier spesialrådgiver Nina Møglestue. Foto: Terje Bergersen

Stortinget vedtok 14. april å endre regelverket for tjenestepensjon, slik at ansatte unngår å bli utmeldt av ordningene ved permittering.

- Vi anbefaler i alle tilfeller at partene utviser fleksibilitet og finner gode løsninger lokalt. Og jeg oppfordrer tillitsvalgte til å kontakte Negotia for råd, sier generalsekretær Tore Hansen. Foto: Terje Bergersen

Negotia mottar en del henvendelser fra tillitsvalgte om ferieavvikling i forbindelse med koronakrisen. Det rapporteres blant annet at ansatte pålegges å ta ut ferie med kort varsel, og at avtalt ferie ikke kan endres.

- Dette er i praksis en oppfordring til å velge 100 prosent permittering, framfor delvis permittering som fordeler byrden mellom ansatte. Vil ikke regjeringen at folk skal holdes i arbeid så lenge som mulig, spør Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Regjeringen melder at lønnskompensasjonen utbetales for de første 18 ukedagene (mandag–fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Og perioden med lønnskompensasjon skal utgjøre like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Mange unge permitterte vurderer nye karrierer. Lavtlønte og arbeidstakere med kort utdanning har større vansker med å etterfølge alle rådene fra myndighetene, og kan være mer sårbare for sykdom. Det viser nye tall fra YS Arbeidslivsbarometer.

- Det er varslet at det vil komme nye retningslinjer for hvordan beregningen av antallet dager med full lønn skal gjøres ved delvis permittering, sier Negotias generalsekretær Tore Hansen. Foto: Terje Bergersen

Det er ennå ikke avklart hvordan antallet dager med full lønn skal beregnes ved delvis permittering. - Negotia jobber via YS for å få de rette svarene, sier generalsekretær Tore Hansen.

- Et av kravene som bør settes til bedrifter som gis støtte fra den foreslåtte kontantstøtteordningen, er at lederlønninger og utbytte fryses, sier Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix.

- Mens vi venter på at kontantstøtteordningen skal offentliggjøres onsdag, kan jeg ikke annet enn å være bekymret for at dette tiltaket ikke treffer blink, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Midt i alt det negative kom gladmeldingen om at Fjordland trekker permitteringsvarselet. - En veldig hyggelig beskjed å få nå rett før påske, sier tillitsvalgt Kåre Svensen.

- Det kommer stadig opp nye spørsmål knyttet til den unntakssituasjonen vi befinner oss i, og yrkesskadedekning ved hjemmekontor er et av dem. YS er på saken, sier Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Tusenvis av kontorarbeidsplasser er i disse tider flyttet fra fast kontorsted til hjemmekontor. - Vi jobber nå i YS med problematikken rundt forsikringsdekning i denne situasjonen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Når båtene til Color Line kan kaste anker og legge ut på sjøen med passasjerer igjen, er uvisst. - Vi håper vel som alle andre at Erna skal friskmelde oss snart, men det må jo komme når myndighetene vurderer det som forsvarlig, sier hovedtillitsvalgt Line Hem. Pressefoto: Color Line

Color Line er blant virksomhetene som er hardt rammet av koronasituasjonen. Tillitsvalgt Line Hem sier at både ansatte og ledelsen i selskapet frykter for konsekvensene hvis nedstengningen blir langvarig.

Negotia inviterer tillitsvalgte til nytt webinar om permitteringer – torsdag 2. april klokken 12.30-13.30. Vi ber om at du registrerer deg som deltaker.

Den laveste nominelle renten til YS-medlemmene ligger nå på 1,69 prosent. YS' bankpartner Nordea Direct har på kort tid kuttet renten i to omganger.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Som gjort kjent i midten av mars besluttet partene i frontfagsoppgjøret – i samråd med Riksmekleren – å utsette oppgjøret til høsten på grunn av koronakrisen. Nå er nye datoer for mange av forhandlingene berammet.

Developed by Aplia- Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.