Nyheter

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

19. januar 2021 ble NHO Service og Handel og Negotia enige om å opprette overenskomst for bruk i varehandelen og netthandel. Avtalen har fått navnet Handelsoverenskomsten.

Thea Wessel Jørgensen, leder for arbeidslivsavdelingen i Negotia. Foto: Terje Bergersen

Tirsdag 26. januar starter meklingen vedrørende Funksjonæravtalen mellom Negotia og NHO. Det er sendt plassfratredelse for 205 medlemmer i Røde Kors.

- Norge er verdensledende på havteknologi, med en spisskompetanse det har tatt mange tiår å bygge opp. Nå må vi bygge videre på dette sterke grunnlaget, sier Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Regjeringen la i desember fram en stortingsmelding om morgendagens maritime næring. Torsdag framførte Negotia sine høringsinnspill til næringskomiteen. – Det må satses enda mer på kompetanse, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Nå er innboforsikringen Negotia-medlemmer kan tegne gjennom avtalen med Gjensidige, blitt enda bedre. Blant annet kan du velge ubegrenset forsikringssum – uten at prisen har gått opp.

- Valgkomiteen skal være tett på organisasjonen gjennom hele perioden, slik at vi finner de beste kandidatene til de aktuelle vervene, sier komiteleder Roger Rønning. Foto: Terje Bergersen

Den sentrale valgkomiteen i Negotia for perioden 2021-2023 har konstituert seg. Ny leder er Roger Rønning fra region LKA (landsomfattende- og konsernavdelinger).

Illustrasjon: AdobeStock

Negotia inviterer til to webinarer om pensjon – 20. og 27. januar. Det første for de litt yngre og det andre for de litt mer voksne.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim melder mandag at regjeringen utvider permitteringsperioden med to måneder. - Med denne forlengelsen sørger vi for at bedrifter ikke må gå til oppsigelser kort tid før jobbene kan komme tilbake, sier statsråden. Foto: KD

Mandag snudde regjeringen i spørsmålet om permitteringsperioden, og foreslår nå å forlenge den til 1. juli. - Dette gjør at mange av våre medlemmer slipper å frykte oppsigelse før samfunnet er klart til å åpne opp, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Det er enighet i forhandlingene mellom Negotia og NHO/Norges Bilbransjeforbund om revisjon av Bilselgeravtalen.

- Vi i privat næringsliv har tatt vår del av dugnaden for å hindre spredningen av koronaviruset. Da forventer vi støtte fra regjeringen til å stå løpet ut, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Ansatte i Color Line er provosert etter beskjeden fra statsminister Erna Solberg om at de bør se seg om etter nye jobber, siden regjeringen ikke har planer om å utvide permitteringsperioden.

1. januar 2021 ble innskuddspensjonsloven endret, slik at alle ansatte som jobber i private virksomheter får en egen pensjonskonto. Negotia og andre YS-forbund har nå inngått avtale med Nordea Liv, og vil gjennom «YS Pensjon» tilby pensjonssparing for medlemmene til en svært god pris.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

I tillegg til den faglige kjernevirksomheten tilbyr Negotia en rekke gunstige fordeler til deg som er medlem. Hva med å starte året med å sjekke ut mulighetene?

- Jeg gleder meg til å bli kjent med mine nye kolleger og bygge videre på det gode arbeidet i markeds- og kommunikasjonsavdelingen, sier Viktoria Fladby.

Negotia har ansatt Viktoria Fladby (41) som ny leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen, etter at Jannecke Strøm går av med pensjon på nyåret.

- Negotia har i lang tid pekt på de uheldige virkningene av maktkonsentrasjonen på detaljleddet i dagligvarehandelen, sier forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Tirsdag meldte konkurransetilsynet at de vurderer å ilegge dagligvarekjedene overtredelsesgebyrer på til sammen 21 milliarder kroner på grunn av prissamarbeid som kan ha ført til høyere dagligvarepriser.

Tilrettelegger for læring på nye plattformer. Utviklingssjef Pål Hannevig i Negotia (t.v.) og Lasse Hamre i firmaet Task. Foto: Terje Bergersen

Hvert år loses rundt 80 tillitsvalgte gjennom Negotias kompetanseprogram. Men hva skjer når man ikke kan møtes fysisk lenger?

- Vi skal gi klubben og medlemmene all den støtten vi kan i den videre oppfølgingen, og håper det blir mulig å komme i en konstruktiv dialog med Tietoevrys ledelse, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Negotia er den klart største fagforeningen i IT-selskapet Tietoevry. Likevel fikk de det dårligste tilbudet i årets lønnsforhandlinger. - Dette virker som en urimelig og uakseptabel forskjellsbehandling, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

Negotia-leder og 2. nestleder i YS, Monica A. Paulsen, ber regjeringen prioritere arbeidet med Stortingets bestilling av støtteordningen "Kompetansefunn": - Behovet for kompetanseutvikling i spesielt små og mellomstore virksomheter og for folk som nå er permitterte, arbeidsledige og står utenfor arbeidslivet, er stort og økende. Foto fra strømmingen av konferansen.

YS-konferansen 9. desember satte sysselsetting, velferdsstat og teknologisk utvikling det neste tiåret i fokus. - Utvikling og innovasjon for å skape nye næringer og arbeidsplasser skjer på skuldrene av den kunnskapen vi har og tilegner oss i fellesskap, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Alle som omfattes av overenskomstene på HUK-området får sentrale lønnstillegg. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende offentlige avtaleområder, det vil si kommunesektoren (KS), sykehusene (Spekter Helse) og Staten.

Verver du nye medlemmer i perioden 7. til 21. desember får du og den du verver et supergavekort på 500 kroner hver.

Advokat/forhandlingsleder Johan Holmen og leder for arbeidslivsavdelingen i Negotia, Thea Wessel Jørgensen. Foto: Terje Bergersen

Torsdag ble det brudd i forhandlingene mellom Negotia og NHO om Selgeravtalen. I likhet med Funksjonæravtalen går også dette oppgjøret nå til mekling.

SISTE: Mekling er berammet til 4. februar.

Forbundsleder Monica A. Paulsen forventer at myndighetene gir tydelige innspill og arbeider for å ivareta norske interesser i den pågående EU-høringen om nytt regelverk for grønne investeringer. Foto: Terje Bergersen

Når EU skal vedta nytt regelverk for grønne investeringer, står vannkraft i fare for å bli kategorisert som ikke-bærekraftig. – Det er i så fall en konklusjon jeg er helt uenig i, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler