Nyheter

Hovedavtalene til YS reforhandles denne høsten. Spekter-området var i havn 11. november og avtalen med NHO for de fire neste årene ble landet tirsdag 23. november. Virke forhandles uke 48. Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

YS og NHO er kommet til enighet om endringer i hovedavtalen for de neste fire årene. - NHO har kommet oss i møte på viktige områder, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

- Jeg brenner for dette forbundet. Det har jeg gjort i 40 år, og gjør det fortsatt, sa hedersprismottaker Svein Ivar Johansen.

Mangeårig tillitsvalgt lokalt og sentralt i Negotia, Svein Ivar Johansen, er tildelt forbundets høyeste utmerkelse Hedersprisen.

Vidar Gundersen ante "fred og ingen fare" da han på en helt vanlig mandag ble tatt til side og tildelt prisen Årets tillitsvalgt i Negotia. Her med leder i Negotia Ung, Stig Arne Bøe, som sto for overrekkelsen.

Klubbleder Vidar Gundersen i Hennig Olsen Is er tildelt prisen Årets tillitsvalgt i Negotia. Tildelingen ble offentliggjort på forbundets landsmøte fredag.

Forbundsleder Monica A. Paulsen på talerstolen under åpningen av Negotias landsmøte på Gardermoen. Foto: Terje Bergersen

- Om ikke vi er med og påvirker, så vil noen andre ta alle beslutningene for oss. Det er opp til oss å stå opp for arbeidstakernes interesser, understreket Negotia-leder Monica A. Paulsen da hun åpnet landsmøtet fredag.

I år er det igjen klart for landsmøte i fysisk format, på Gardermoen. Her fra møtet i 2019. Foto: Terje Bergersen

Negotias landsmøte starter fredag 19. november klokka 09.00. Du kan følge åpningen via strømming.

- I den fornyete hovedavtalen på Spekter-området har vi fått inn nyvinninger som styrker ansattes rettigheter på viktige områder, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Det er enighet mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny hovedavtale for de neste fire årene. Det er kommet inn nye formuleringer hvor blant annet betydningen av kompetanse løftes.

Illustrasjon: AdobeStock

ARRANGEMENTET ER AVLYST!
Når kan bedriften benytte innleie for å dekke arbeidskraftsbehov? Negotia vil at bruk av bemanningsbyråer skal være unntak og at faste stillinger i virksomhetene skal være hovedregelen. Bli med på webinar tirsdag 16. november!

Diskuterte konsekvenser og tiltak mot kjedemakten i dagligvarehandelen. Fra venstre: Negotia-tillitsvalgte Lars Einar Ingvaldsen og Kurt Haukeland, stortingspolitiker for Senterpartiet Per Olaf Lundteigen og Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle. Foto: Terje Bergersen

Nylig hadde Negotia-tillitsvalgte møte med stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, for å løfte utfordringene for leverandørnæringen som følge av den sterke kjedemakten i dagligvarebransjen.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Negotia leverte nylig høringssvar til den offentlige utredningen "Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv". - Vi støtter endringsforslagene, de vil gjøre arbeidsmiljøloven bedre, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Verver du en kollega i perioden fram til og med 8. november, får du et supergavekort på 500 kroner som takk for innsatsen. Samtidig gir Negotia 200 kroner til Movember Foundation.

Illustrasjon: AdobeStock

Mange arbeidstakere opplever å bli utsatt for omstilling og nedbemanning. På dette webinaret gir vi deg oversikt over gangen i slike prosesser og kunnskap om hvilke regler som gjelder. Bli med tirsdag 2. november klokken 14.00-15.00.

Verver du en kollega i perioden fram til og med 1. november, får du et supergavekort på 500 kroner som takk for innsatsen. Samtidig gir Negotia 200 kroner til Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon.

Illustrasjon: AdobeStock

Opplever du en stresset arbeidsdag og at du og dine kollegaer har for mye å gjøre? I webinaret tirsdag 26. oktober klokken 18.00 setter vi fokus på hva som er viktig for å ha et sunt arbeidsmiljø.

- Det ingen tvil om at det er størst innflytelse og tillit i de virksomhetene der tillitsvalgte deltar, og aller mest nå det er både formell og uformell kontakt mellom partene, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

- Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassene er ikke endret dramatisk de seneste årene. Men det er likevel ting som bekymrer, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad.

Daglig leder Kimiya Sajjadi tar i mot YS' likestillingspris for 2021 av juryleder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Siv Bjelland/Delta

Big Enough Global skal hjelpe virksomheter med å rekruttere og beholde flerkulturelle arbeidstakere, og inspirere flerkulturelle til hvordan de selv kan bidra i arbeidet for et mer mangfoldig arbeidsliv.

- For Negotia er det et sterkt signal at den nye regjeringen så tydelig anerkjenner fagforeningenes arbeid, ved å etterkomme vårt ønske om å doble fagforeningsfradraget, sier Monica A. Paulsen Foto: Terje Bergersen

- I dag har vi fått en rekke nye statsråder som skal starte på den viktige jobben med å få norsk arbeidsliv trygt ut av koronakrisen og ta samfunnet vårt inn i det grønne skiftet. Vi er glade for at Hurdalsplattformen legger opp til forpliktende samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Illustrasjon: AdobeStock

Pensjon blir bare viktigere i tiden som kommer. Men – sliter du med å holde oversikten over hva som finnes av ordninger og regler? Bli med på webinar onsdag 20. oktober klokken 16.00.

TETT SAMARBEID. Hovedtillitsvalgt Lars Einar Ingvaldsen (til venstre) og salgsdirektør Aleksander Fonn Næss i Coca Cola, understreker betydningen av et tett partssamarbeid for å finne løsninger og skape god utvikling. Foto: Terje Bergersen

Et av fagbevegelsens viktige innspill til myndigheter og næringsliv under koronatiden, var å tilrettelegge for kompetanseutvikling blant de ansatte. Hos Coca-Cola omsatte partene oppfordringen i praktisk handling.

Klubben i Telenor inviterte medlemmene på båttur i sommer, med støtte fra 3-prosentmidlene. Litt regn og hustrig vind ble det underveis, men sånn er det med utendørsaktiviteter : ) Foto: Jan Olav Markussen

Har dere lyst til å gjøre noe spesielt for å styrke samholdet i klubben eller lokalavdelingen? Send en søknad om støtte fra 3-prosentmidlene. Fristen er 1. desember.

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Coop har bestemt å kutte ut 75 prosent av selgeroppfølgingen i butikkene sine. - Coop bruker igjen sin markedsmakt til å herje med leverandørindustrien, uttaler Negotia-leder Monica A. Paulsen til avisen Dagens Næringsliv (DN).

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler