Nyheter

Smitteutbruddet på MS Roald Amundsen preger alle de ansatte i Hurtigruten.

Oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Etter all sannsynlighet vil det bli satt frist for å komme til enighet til 21. august klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det da fare for streik fra arbeidstidens begynnelse 22. august.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Etter en brå stans da koronapandemien rammet i mars, er det igjen tid for arbeidslivets parter til å møtes ved forhandlingsbordet.

Norge som ferieland åpner for fantastiske opplevelser og inntrykk. Her mektige Gaustatoppen, hvor man på klare dager kan se en sjettedel av Norge! Foto: Terje Bergersen

Sommerroen har senket seg og det ferietid for de fleste av oss. Tid for et velfortjent avbrekk fra hverdag og jobb.

Negotia-konferansen er en attraktiv årlig begivenhet hvor tillitsvalgte i organisasjonen møtes til faglig påfyll og inspirasjon. Her situasjonsbilde fra et tidligere arrangement. Foto: Terje Bergersen

Sosiolog og komiker Harald Eia og mangeårig diplomat Kai Eide er blant navnene på plakaten. Nå kan du melde deg på Negotia-konferansen 17. og 18. september.

Illustrasjon: AdobeStock

I juni 2019 vedtok Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) en konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet. Negotia Ung etterlyser oppfølging fra den norske regjeringen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Uni Global Union rapporterer at korona-pandemien på verdensbasis har negativ innvirkning på likestilling og kvinners situasjon.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

En ny lov åpner for at arbeidsgivere kan få tilskudd dersom de tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Loven ble sanksjonert i statsråd 23. juni og trådte i kraft umiddelbart.

- Negotias tillitsvalgte går til forhandlingsbordet med utgangspunkt i bedriftens situasjon. Vi forventer derfor et oppgjør med resultater varierende etter hva de enkelte virksomhetene tåler – som vanlig, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Arbeidsgiversiden gjør sitt ytterste for å dempe forventningene til årets lønnsoppgjør. – De overser smidigheten som ligger i prinsippene for den lokale lønnsdannelsen, påpeker Negotia-leder Monica A. Paulsen.

- Det er uheldig om reguleringen av hjemmekontor skal være begrenset til en avtale kun mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Ordningen med hjemmekontor må derfor reguleres i tariffavtaler hvor også tillitsvalgte får en rolle ved innføringen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Signalene om hjemmekontor som fast ordning har begynt å komme. Er det en god ide? Både og, mener Negotia-leder Monica A. Paulsen

TBU anslår en konsumprisvekst på 1,2 prosent fra 2019 til 2020. - Dette anslaget er spesielt usikkert i år. Vi vet ikke så mye om utviklingen i kronekursen og energiprisene, i tillegg til de videre konsekvensene av koronakrisen, sier YS' sjeføkonom Nina Skrove Falch. Foto: YS

– Vi anslår veksten i konsumprisen til 1,2 prosent. Dette anslaget er spesielt usikkert i år, sier YS' sjeføkonom Nina Skrove Falch som også er medlem av TBU.

Illustrasjon: Adobestock

Som medlem i Negotia har du tilgang til en rekke kunnskapsrelaterte tjenester. Du finner dem under Kompetanseportalen.

Er du på jakt etter ny jobb? Eller ønsker du å styrke mulighetene i den jobben du har nå? YS Karriereveiviser er verktøyet som hjelper deg i gang.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Selv om landet så smått begynner å åpnes igjen, og flere returnerer til arbeidsplassen, har Covid-19 rammet mange bransjer brutalt. Når det offentlige Norge nå vurderer tiltak fremover for å sikre et konkurranse- og omstillingsdyktig samfunn, må de ikke ta lett på IKT-sektoren - som spiller en sentral rolle i digitaliseringen av landet.

Illustrasjonsfoto: MostPhotos

Det har tatt lang tid og skapt vanskelige situasjoner for mange. Men nå er ordningen for lønnskompensasjon til permitterte endelig oppe og går.

Negotia avslutter de ukentlige webinarene før sommeren med et tema som bør være aktuelt for alle arbeidstakere. Bli med torsdag 11. juni fra klokken 12.00 til 13.00.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Partiene på Stortinget ble mandag kveld enige om skatteendringer og ekstra støttetiltak for oljenæringen. – Dette innebærer gjennomslag for flere av våre innspill, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

En livsforsikring er ikke noe du tegner for deg selv, men for dem du er glad i. YS livsforsikring gir en engangsutbetaling til dine etterlatte, dersom du skulle falle fra.

- Medlemmene følges opp slik at endringene skjer mest mulig skånsomt og i tråd med lov- og avtaleverket, sier Negotia-nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

De to store IKT-selskapene IBM og TietoEVRY gjør endringer i sin partnerskapsavtale. - Dette betyr at 130 ansatte i Norge blir berørt, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

- Vi blir oppbrakt over at en arbeidsgiver utnytter sine permitterte til å utføre ulønnet arbeid ved å kalle dette for dugnad, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

De siste dagers oppslag om å utnytte permitterte arbeidstakere til frivillig ulønnet arbeid, er mildt sagt et grovt brudd på avtaler fremforhandlet av partene i arbeidslivet.

Developed by Aplia- Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.