- Arbeidstakere skal ikke bli skadelidende ved å risikere å bli meldt ut av pensjonsordningen og bli sittende med et pensjonskapitalbevis eller en fripolise, i tillegg til den vanskelige situasjonen de kommer i ved å bli permittert fra jobben, sier Eirik Bornø, 1. nestleder i Negotia og leder for YS Privat. Foto: Terje Bergersen

- Pensjonsrettighetene må ivaretas ved permittering

I et brev til Finansdepartementet ber YS om at ansattes rettigheter i tjenestepensjonsordninger sikres ved permitteringer som følge av koronasituasjonen.

I brevet av 27. mars skriver YS blant annet følgende:

"YS viser til at det er rundt 300 000 permitterte arbeidstakere i Norge og antar at det vil være en stor gruppe mennesker som blir utmeldt av sine tjenestepensjonsordninger og får utstedt pensjonskapitalbevis. Hvor mange dette gjelder er vanskelig å anslå, men det er grunn til å tro at det gjelder flere titusener. Disse arbeidstakerne vil få et pensjonstap som de vil ha med seg så lenge de er ansatt hos samme arbeidsgiver. Dette opplever vi som meget alvorlig og det er særlig denne gruppen vi har vært opptatt av å finne løsninger for."

- Det er kommet fram at ansatte står i fare for å bli utmeldt av bedriftens tjenestepensjon når de blir permittert. Dette vil skape en helt urimelig situasjon for dem det gjelder. Negotia og YS jobber nå for at myndighetene skal finne gode løsninger, slik at pensjonsrettighetene ivaretas ved permitteringer.

Dette sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø, som også er leder for YS Privat og leder i YS Privat pensjonsråd.

I brevet til Finansdepartementet tar YS til orde for at tidsrammen for hvor lenge permitterte arbeidstakere kan være medlemmer av pensjonsordningen, bør være sammenfallende med hvor lenge det er adgang til å bruke permittering.

- Varigheten av permittering er som kjent regulert og vi ser ingen grunn til å etablere andre grenser enn det permitteringsregelverket har, kommenterer Bornø, og tilføyer:

- YS mener derfor det er behov for endringer i regelverket og støtter Finanstilsynet syn om at det trolig må en lovendring til, fordi vi ikke kan se at endringene som trengs her kan vedtas med hjemmel i den nye “kriseloven”. Arbeidstakere skal ikke bli skadelidende ved å risikere å bli meldt ut av pensjonsordningen og bli sittende med et pensjonskapitalbevis eller en fripolise, i tillegg til den vanskelige situasjonen de kommer i ved å bli permittert fra jobben, sier Eirik Bornø.

Se også: Pass på tjenestepensjonen ved permitteringer

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker