Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Pass på tjenestepensjonen ved permitteringer

Når man blir permittert risikerer man samtidig å bli utmeldt av tjenestepensjonsordningen på arbeidsplassen. YS ber regjeringen rydde opp i dette. Og vi ber tillitsvalgte sjekke rettighetene i sine bedrifter.

YS melder følgende på sin nettside:

- Vi ser at det er ulik praksis blant pensjonsselskapene om hvorvidt de melder ansatte ut av pensjonsordningen ved permittering. Vi ber regjeringen sørge for at ingen meldes ut på grunn av permittering i den krisen landet nå er inne i, sier YS-leder Erik Kollerud.

Når en arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen på arbeidsplassen opprettes det pensjonskapitalbevis, som den enkelte må betale forvaltningskostnader for selv. Den ulempen drar man med seg også når arbeidsforholdet gjenopptas etter permittering. Blir man ufør mens man er permittert så mister man også rett til premiefritak ved uførhet.

Spesialrådgiver Nina Møglestue i Negotia oppfordrer medlemmer og særlig tillitsvalgte til å sjekke pensjonsrettighetene nå i disse tider.

- Som YS-lederen påpeker er praksisen blant pensjonsselskapene forskjellig på dette området. Det kommer an på hvordan avtalene er utformet. Hvordan permittering påvirker den enkeltes tjenestepensjon er et stort poeng. Vi oppfordrer særlig våre tillitsvalgte til å undersøke hva som gjelder i sine bedrifter.

- Det er i alle tilfeller anledning til å innrette pensjonsordningene slik at ansatte ikke meldes ut ved permittering. Og det må være det klare budskapet fra de tillitsvalgte overfor ledelsen i bedriftene nå i denne ekstraordinære situasjonen, sier spesialrådgiver Nina Møglestue.

Hun tilføyer at dersom bedriften har en uførepensjonsordning, bør denne også være tema for drøftingene med arbeidsgiver. 

Tips til medlemmer som ikke har krav på å bli stående i pensjonsordningen til arbeidsgiver ved permittering:

  1. Sjekk hva som gjelder ved permittering på din arbeidsplass.
  2. Snakk med med arbeidsgiver om å endre pensjonsavtalen (eventuelt bare i perioden) på arbeidsplassen din, eventuelt via tillitsvalgt.
  3. Avklar med arbeidsgiver hva som bør stå i pensjonsavtalen (f.eks at permitterte ikke utmeldes i ordningen).
  4. Alternativt avvente svar fra myndighetene om mulig tilpasninger i loven slik at skadevirkningene under permittering reduseres (YS m.fl. jobber aktivt for tilpasninger slik at ansattes utfordinger rundt pensjonsvilkår under permittering reduseres).

Det understrekes at opptjeningen i folketrygden ikke berøres av permitteringer.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker