Foto: Adobe Stock

Nominasjon til valg 2023

På Negotias landsmøte i november 2023 skal det velges nytt forbundsstyre og ny kontrollkomite. Valgkomiteen ønsker å oppfordre hele organisasjonen til å bidra i arbeidet med å finne de beste kandidatene til de forskjellige vervene.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens oppgave er å finne egnede representanter til styret og kontrollkomiteen. Dette gjøres basert på de innspillene som kommer fra medlemmer og tillitsvalgte i hele organisasjonen.

Valgkomiteen behandler alle nominerte kandidater og skal senest 6 uker før landsmøtet sende forbundsstyret en liste over disse, samt valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres deretter for hele organisasjonen.

Valgkomiteens medlemmer møter på landsmøtet og legger frem en begrunnet innstilling på kandidater til forbundsstyre, kontrollkomité og revisor.

Nominasjonsportalen

Negotia benytter en nominasjonsportal fram mot landsmøtet i 2023. Gjennom denne kan du følge med på og bidra inn i nominasjonsprosessen. Her vil du finne utfyllende informasjon om arbeidet, du kan spille inn kandidater til verv, stille spørsmål til valgkomiteen og etter hvert få informasjon om de forskjellige kandidatene og valgkomiteens innstilling. For å delta i nominasjonsportalen må du registrere deg via Min side. Tjenesten krever innlogging med engangskode på mobil eller BankID.

Dersom du opplever problemer med tilgang til nominasjonsportalen kan du kontakte Negotia ved kurs@negotia.no for teknisk bistand.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker