Kompetanseprogrammet utdanner tillitsvalgte i Negotia. Her fra kurs høsten 2021. Foto: Terje Bergersen

Ledige kursplasser til høsten

På kompetanseprogrammet for tillitsvalgte som starter med første samling 31. august, er det ledige plasser. Først til mølla …!

Dette er Negotias grunnopplæring for tillitsvalgte og går over tre samlinger (to fysiske og en digital). Kursprogrammet gir deg den grunnleggende kunnskapen som trengs for å bli en operativ tillitsvalgt. Du lærer om de aktuelle bestemmelsene i lov- og avtaleverk, og hvordan du kan bruke disse til å utvikle partssamarbeidet på arbeidsplassen. 

Fokusområdene i kompetanseprogrammet er blant annet disse:

  • Tillitsvalgtrollen – rettigheter og plikter
  • Lov- og avtaleverket - tillitsvalgtes verktøy
  • Klubbdrift og samarbeidet med ledelsen
  • Forhandlinger – hvordan oppnå gode resultater?
  • Lokale lønnsforhandlinger 

Gjennomføringen er en blanding av korte faglige foredrag, individuelle refleksjoner, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper/plenum. Det legges stor vekt på egenaktivitet i læringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding

Spørsmål kan rettes til:
Utviklingskonsulent Unni Sundland 
e-post: unni.sundland@negotia.no, telefon: 957 07691

Utviklingskonsulent Nina Harbo
e-post: nina.harbo@negotia.no, telefon: 970 36 346

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker