Kompetanseprogrammet for tillitsvalgte

Kompetanseprogrammet gir deltakerne kunnskaper og ferdigheter de har behov for i hverdagen som tillitsvalgt. Undervisningen veksler mellom teori, praktisk trening og jobbing med case i mindre grupper. Deltakerne vil etablere nettverk med andre tillitsvalgte ved at de følger hverandre på alle tre modulene. 

Kompetanseprogrammet skal bidra til at Negotia har klubber med en sterk posisjon og aktive tillitsvalgte som kan utøve medbestemmelse på arbeidsplassen.   

Kompetanseprogrammet består av to fysiske og en digital modul. 

Negotia dekker alle kostnader: Hotell, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste hvis du blir trukket i lønn. 

Modul 1  - Forhandlinger, medbestemmelse og klubbarbeid

Fysisk samling over tre dager

Kurset veksler mellom teori, øvelser og case der du får trene på reelle forhandlinger i mindre grupper. 

 • Få økt trygghet i forhandlinger 
 • Lær de viktigste elementene i forhandlinger, som gjør at du oppnår best mulig resultater 
 • Få oversikt over ulike faser i forhandlinger og viktige elementer i de ulike fasene 
 • Identifisere forhandlingsvariabler – dine spillkort i forhandlingene 
 • Den norske modellen og trepartssamarbeidet  
 • Tillitsvalgtes rolle som leder av klubben 
 • Hvordan få en aktiv klubb

Modul 2  - Forberedelse til lokale lønnsforhandlinger

Digital samling, en dag

Kurset veksler mellom teori og praktiske oppgaver knyttet til lokale lønnsforhandlinger og legger grunnlaget for praktisk gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger på modul 3 

 • Lønnsdannelsen i Norge 
 • Frontfaget 
 • Lokale lønnsforhandlinger fra A-Å 
 • Bestemmelser i overenskomstene 
 • De fire kriterier 
 • Forståelse av begreper knyttet til lokale lønnsforhandlinger  

Modul 3  - Lokale lønnsforhandlinger, regnskapsforståelse og tillitsvalgt som leder av klubben 

Fysisk samling, tre dager   

Kurset veksler mellom teori, øvelser og case der du får trene på reelle lønnsforhandlinger i mindre grupper. 

 • Regnskapsforståelse for tillitsvalgte  
 • Forberedelse og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 
 • Faser i forhandlingene – før, under og etter 
 • De fire kriterier 
 • Utarbeide krav – viktige elementer 
 • Forhandlingsdelegasjon 
 • Protokoll  
 • Brudd  
 • Tillitsvalgt som leder av klubben - strategisk klubbarbeid

Forkunnskaper:

2 dager digitalt kurs Ny som tillitsvalgt

Kompetanseprogrammet i Negotia

Nye kurs 2022

Kursdatoer for 2022 kommer snart!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler