- Negotia har i lang tid pekt på de uheldige virkningene av maktkonsentrasjonen på detaljleddet i dagligvarehandelen, sier forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Konkurransetilsynet varsler milliardgebyrer til dagligvarekjedene

Tirsdag meldte konkurransetilsynet at de vurderer å ilegge dagligvarekjedene overtredelsesgebyrer på til sammen 21 milliarder kroner på grunn av prissamarbeid som kan ha ført til høyere dagligvarepriser.

Tilsynets foreløpige vurdering er at dagligvarekjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser. Samarbeidet gjelder prisjegervirksomheten til kjedene, hvor de har gitt tilgang til hverandres butikker for innhenting av prisinformasjon.

- Kjedene har gitt uttrykk for at de har benyttet informasjonen til å konkurrere hardt. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er imidlertid at dagligvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å begrense konkurransen. De har i en rekke tilfeller brukt informasjonen på en slik måte at det kan ha løftet prisene, uttaler konkurransedirektør Lars Sørgard på Konkurransetilsynets nettsider.

Se også: Samarbeid kan ha ført til høyere dagligvarepriser

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at samarbeidet utgjør en formålsovertredelse, og at det bør ilegges overtredelsesgebyr. Tilsynet varsler at Norgesgruppen ASA ilegges et gebyr på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge SA ilegges et gebyr på 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 AS ilegges et gebyr på 7,4 milliarder kroner. Det presiseres at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Selskapene har frist til 15. april 2021 for å inngi sine merknader til varselet.

Negotia har over tid pekt på de uheldige virkningene av maktkonsentrasjonen på detaljleddet i dagligvarehandelen, der de tre nevnte aktørene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 kontrollerer markedet.

- Vi er fornøyd med at Konkurransetilsynet etter en grundig kartlegging setter søkelyset på denne viktige problemstillingen. Selv om vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken, gir det et tydelig signal om alvorlighetsgraden, i tråd med det vi i lang tid har påpekt, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Se også: Tillitsvalgte etterlyser lov om god handelsskikk

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker